Schetyna: Pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie priorytetem

Dyplomacja skutecznie zapewnia wsparcie Polonii; naszym priorytetem pozostaje pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie; pamiętamy także o Polakach na Ukrainie, nie ograniczając się do jednostkowych akcji ewakuacyjnych z Donbasu - mówił w Sejmie szef MSZ Polski Grzegorz Schetyna.

zw.lt
Schetyna: Pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie priorytetem

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Schetyna zaznaczył w czwartkowym wystąpieniu poświęconym zadaniom polskiej polityki w 2015 roku, że jego resort finalizuje prace nad rządowym programem określającym założenia współpracy z Polonią do 2020 roku.

„Polska dyplomacja skutecznie zapewnia wsparcie i opiekę ponad 20-milionowej Polonii rozsianej po całym świecie” – mówił Schetyna. Podkreślił, że priorytetem pozostaje pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie. „Pamiętamy także o Polakach na Ukrainie, nie ograniczając się do jednostkowych akcji, jak ewakuacja z Donbasu” – mówił minister SZ.

Zaznaczył, że rozpoczyna się budowę Domu Polskiego we Lwowie i jest wzmacniane szkolnictwo polskie.

„Szczególną uwagę poświęcamy tym rodakom, którzy w ostatnim czasie wyjechali do państw Unii Europejskiej” – podkreślił.

MSZ pracuje też nad uznaniem praw Polaków mieszkających na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. „Odnotowujemy tu pewien postęp, między innymi w sprawie szkolnictwa oraz Domu Polskiego w Bochum” – poinformował minister.

„Dążymy do tego, aby zgodnie z duchem i zapisami Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polonia w Niemczech otrzymywała takie samo wsparcie i mogła korzystać z takich samych instrumentów podtrzymywania tożsamości, jak to ma miejsce w przypadku mniejszości niemieckiej w Polsce” – dodał Schetyna.

Zapewnił, że resort nie traci również z pola widzenia największej Polonii świata w Ameryce Północnej, gdzie wspiera „realizację coraz większej liczby ważnych dla niej projektów”.

„Instrumentarium finansowe, jakim dysponuje MSZ, tworzy dogodne warunki do prowadzenia skutecznej, nowoczesnej, konsekwentnej i aktywnej polityki polonijnej” – mówił Schetyna.

Podkreślił, że łącznie, w ramach konkursów dotacyjnych oraz innych projektów wspierania Polonii, MSZ przeznacza na ten cel blisko 90 mln zł rocznie. „Stanowi to ponad połowę środków Państwa przewidzianych na współpracę z Polonią” – dodał.

PODCASTY I GALERIE