Samorząd Wilna wesprze polskie projekty kulturowe

Samorząd Miasta Wilna rozdysponował finansowanie dla drobnych projektów kulturowych oraz projektów sportowych. Ogółem na 170 inicjatyw przyznano 272 tys. euro. Drugi rok z rzędu mniejszości narodowe startowały ze swoimi propozycjami w osobnym programie.

zw.lt
Samorząd Wilna wesprze polskie projekty kulturowe

Fot. Joanna Bożerodska

W ramach programu „Inicjatywy wspólnot narodowych” 3000 euro przyznano zespołowi Zgoda na projekt „Tobie, Rodaku”, 2000 euro otrzyma wileński oddział Związku Polaków na Litwie na organizację konkursu „Do słów Agnieszki Osieckiej”. Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” otrzyma wsparcie w wysokości 3000 euro na organizację koncertu noworocznego „W rytmie poloneza i mazura”. Dom Polski w Wilnie otrzyma 1500 euro dofinansowania na organizację pleneru artystycznego „Tu i teraz” oraz 1000 euro na Koncert PLLT w ramach Nocy Kultury.

Polski Teatr w Wilnie otrzymał finansowanie w wysokości 1000 euro w programie sztuk scenicznych na projekt „Podróż w czasie – oczami poetów po Wilnie”.

Ogółem na projekty mniejszości narodowych – Białorusinów, Rosjan, Tatarów i innych – samorząd przeznaczy 38 tys. euro.

PODCASTY I GALERIE