Samorząd w Wilnie istnieje od 630 lat

„We środę mija 630 lat odkąd Wilno otrzymało prawo magdeburskie, miasto otrzymało samorząd i od tego czasu zaczyna się prawdziwa historia miasta” - poinformował stołeczny samorząd.

zw.lt
Samorząd w Wilnie istnieje od 630 lat

Fot. Joanna Bożerodska

Prawa miejskie zostały nadane 22 marca 1387 roku, czyli dwa lata po zawarciu unii personalnej z Koroną, przez Jagiełłę.

„Wówczas rozpoczęła się prawdziwa historia miasta, która doprowadziła nas do stanu obecnego, czyli do nowoczesnej stolicy Litwy, w której mieszkają szczęśliwi i wolni ludzie. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom Wilna, którzy mieszkają w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Musimy jednak pamiętać o wydarzeniach historycznych, o tym kim jesteśmy i w jaki sposób takimi staliśmy się” – oświadczył mer Wilna Remigijus Šimašius.

Prawo magdeburskie to średniowieczne prawo miejskie, wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188, stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.

W Polsce prawo niemieckie stosowane było do 1791, kiedy Sejm Czteroletni przyjął ustawę Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej, która zniosła prawo niemieckie i określiła nowy ustrój miast; ustawa została w całości włączona do Konstytucji 3 maja.

PODCASTY I GALERIE