Samorząd Rejonu Wileńskiego wznawia kontaktową obsługę mieszkańców

Od środy, 7 lipca, mieszkańcy znów będą obsługiwani na żywo w siedzibie Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i urzędach starostw.

vrsa.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego wznawia kontaktową obsługę mieszkańców

Fot. Roman Niedźwiecki

Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wymagań bezpieczeństwa

Klienci w pomieszczeniach administracji będą obsługiwani w holu I piętra przy wolnych stolikach lub w miejscach pracy i salach, urządzonych w strefie „Jednego okienka”. Klienci Wydziału Stanu Cywilnego będą obsługiwani w 109 gabinecie.

Wszyscy odwiedzający Samorząd Rejonu Wileńskiego muszą mieć maskę na twarz lub inne środki zakrywające usta i nos. Bez ochrony twarzy interesanci nie będą obsługiwani. Nie będą obsługiwane również osoby z objawami ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, takimi jak gorączka, katar, kaszel, trudności w oddychaniu itp.

Wszyscy interesanci proszeni są o dokonanie pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowych mierników temperatury ciała, zainstalowanych przy wejściu do budynku administracji. Zwracamy uwagę, że miernik temperatury nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych (ani odczytów twarzy, ani temperatury ciała).

Wszystkich odwiedzających zachęcamy również do przestrzegania zasad higieny osobistej. Należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów między osobami. Unikajcie zgromadzeń.

Samorząd zapewni ciągłą dezynfekcję wspólnych pomieszczeń, klamek drzwi i wentylację pomieszczeń.

Usługi dla mieszkańców świadczone są również zdalnie

Mimo, że Samorząd wznawia prace w budynku administracyjnym oraz w starostwach, usługi nadal mogą być świadczone zdalnie, zapewniając w ten sposób możliwie najmniejszy kontakt pracownikom zarówno z interesantami, jak również z innymi osobami.

  • Informacje ogólne udzielane są telefonicznie: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925.
  • Pisma można przesyłać pocztą elektroniczną: [email protected], korzystając z elektronicznego systemu dostawy https://epristatymas.post.lt/ lub wysyłając na adres ul. Rinktinės 50, 09318 Wilno.
  • Usługi można zamówić w sposób elektroniczny poprzez platformę Elektroninės valdžios vartai www.epaslaugos.lt. Lista i opis usług świadczonych przez Samorząd można znaleźć tutaj.
  • Kontakty starostw można znaleźć na stronie www.vrsa.lt > Seniūnijos

Możliwe jest także przesłanie podania lub innej korespondencji do Samorządu fizycznie. Po przybyciu do Samorządu (ul. Rinktinės 50, Wilno) przy 2. wejściu do budynku jest ustawiona przezroczysta urna. Tam na biurku znajdziecie kopertę. Umieszczone w kopercie dokumenty należy wrzucić do urny. Uwaga: w podaniu obowiązkowo należy podać dane kontaktowe wnioskodawcy.

Wszystkie podania są wyjmowane z urny następnego dnia roboczego, są sprawdzane i rejestrowane, a do wnioskodawcy na wskazany we wniosku e-mail lub na numer telefonu jest wysyłany numer rejestracyjny podania.

Aby uzyskać dodatowe informacje, odwiedzający będą mogli również zadzwonić pod numer 1114 z telefonu, który znajduje się w holu przy 2. wejściu.

PODCASTY I GALERIE