Samorząd Rejonu Wileńskiego: STT nie wskazała żadnych naruszeń w sprawie remontów dróg

Przed tygodniem Służba ds. Badań Specjalnych (STT) ogłosiła wyniki kontroli przetargów na remonty dróg w rejonie wileńskim. Z podanej w mediach informacji, którą ogłosiliśmy również na naszym portalu, wynika, że kryteria porządkowania dróg w rejonie wileńskim są nie dość przejrzyste. Samorząd Rejonu Wileńskiego uważa, że informacja została błędnie zinterpretowana przez media, a biuro antykorupcyjne nie ma żadnych poważniejszych zarzutów wobec administracji rejonu. Poniżej podajemy treść pisma, które przysłał do redakcji Samorząd Rejonu Wileńskiego.

zw.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego: STT nie wskazała żadnych naruszeń w sprawie remontów dróg

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„Informujemy, że Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego 25 lipca 2018 r. z Litewskiej Specjalnej Służby Śledczej otrzymała wniosek nr 4-01-5835 o ocenie antykorupcyjnej „W sprawie aktów prawnych, reglamentujących podział i zastosowanie funduszy, przeznaczonych na budowę, naprawę, dogląd lokalnych dróg i ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego i zagwarantowaniu bezpiecznych warunków ruchu drogowego”.

Niedociągnięcia, wskazane we wniosku Specjalnej Służby Śledczej są nieznaczne. Propozycje mają tylko charakter rekomendacyjny, nie ustalono ani jednego naruszenia ustawodawstwa, a wręcz przeciwnie – za niektóre wskazane we wniosku dokonane przed sprawdzeniem sprecyzowania Samorząd Rejonu Wileńskiego jest chwalony. Należy również zauważyć, że wskazane we wniosku przepisy i akty prawne są przyjęte w celu wykonania aktów prawnych wyższego rzędu, których muszą przestrzegać wszystkie samorządy Republiki Litewskiej, więc analogiczne procedury można znaleźć prawie we wszystkich samorządach”. (Materiał bez skrótów i redakcji).

Jak podawała wcześniej STT, przewidziane przez samorząd kryteria doboru dróg podlegających remontowi nie są dość dokładne i obiektywne. Według instytucji nie jest także zapewnione odpowiednie rozpowszechnienie informacji związanej z remontem dróg.

„Samorząd nie ogłasza przyjętych umotywowanych decyzji, protokołów czy innych dokumentów, na które drogi i ulice, oprócz wskazanych na liście, zostały przeznaczone środki z Programu Dróg” – zauważyło STT.

PODCASTY I GALERIE