Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP „TransINVEST”

W środę mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz i prezes KP „TransINVEST” Žydrūnas Grudzinskas oficjalnie swoimi podpisami zatwierdzili, że Samorząd zostanie udziałowcem tego klubu piłkarskiego. Obie strony zamierzają poszerzać i rozwijać sport piłkarski w rejonie wileńskim, propagować nazwę klubu i rejonu.

vrsa.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP „TransINVEST”

Zdaniem mera rejonu wileńskiego R. Duchniewicza, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim rejonie silnej drużyny (między innymi, nie tylko męskiej, ale i żeńskiej), na rozbudowę infrastruktury sportowej rejonu.

„Już w listopadzie Rada podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na to, aby Samorząd Rejonu Wileńskiego został udziałowcem KP „TransINVEST”. Dziś wraz z dyrektorem klubu Žydrūnasem Grudzinskasem oficjalnie potwierdziliśmy to naszymi podpisami. Cieszę się z tej współpracy i wierzę, że w rejonie wileńskim będzie jeszcze więcej zwycięstw w piłce nożnej” – mówi mer Robert Duchniewicz.

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, powiedziała, że bieżąca współpraca zaowocuje znaczącymi działaniami dla rejonu wleńskiego, które zachęcą dzieci i młodzież do uprawiania sportu, rozwijania ich zdolności sportowych, jak też nie tylko aktywnego spędzania czasu, ale także promowania zdrowego trybu życia.

„Dzięki współpracy będziemy promować zajętość i zainteresowanie mieszkańców rejonu wleńskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, piłką nożną. Cieszę się, że powstała już Akademia piłkarska „TransINVEST”, która rozpoczęła swoją działalność w Mejszagole. Obecnie w akademii kształci się około 60 młodych piłkarzy. Nie mam wątpliwości, że utalentowani piłkarze swoimi osiągnięciami rozsławią nazwę rejonu wleńskiego. Życzę zwycięstw nam wszystkim i oczywiście naszym sportowcom!” – powiedziała Edyta Tamošiūnaitė.

Obie strony zobowiązały się do utrzymania wysokiej jakości drużyny „TransINVEST”, zapewnienia aktywnej edukacji nieformalnej w dziedzinie piłki nożnej, regularnej organizacji i prowadzenia zawodów i turniejów piłkarskich na terenie rejonu wleńskiego, zapewnienia prawidłowego tworzenia, odnowy i dostępności infrastruktury piłkarskiej (boisk piłkarskich i innych obiektów) na terenie rejonu. Ponadto podjęcie aktywnych działań zwiększających popularność piłki nożnej, przyczynienie się do popularności i rozwoju piłki nożnej jako dziedziny sportu za pomocą skoordynowanych środków i metod.

Jak stwierdził kierownik KP „TransINVEST” Žydrūnas Grudzinskas, w ciągu kilku sezonów udowodniono, że organizacja i społeczność są bardzo mocne.

„Podstawę wspólnoty tworzy się już od najmłodszych lat, dlatego bardzo ważne jest zajętość dzieci. Przez pryzmat sportowej rywalizacji i zajętości chcemy promować rozwój i podnosić wartość klubu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że przyszliście nam z pomocą i wspólnie zrealizujemy wyznaczone cele. Mamy nadzieję, że w tym roku prace będą przebiegać bardzo szybko i będziemy mieli jedne z najlepszych warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży na Litwie oraz aby piłka nożna harmonijnie się rozwijała” – powiedział, witając przybyłych partnerów, Žydrūnas Grudzinskas, kierownik KP „TransINVEST”.

Klub piłkarski „TransINVEST” jest zlokalizowany we wsi Galina w rejonie wileńskim. Dzięki powstającej akademii młodzieżowej wraz z istniejącymi akademiami i szkołami piłkarskimi rejonu wileńskiego podnosi poziom piłki nożnej.

W sezonie pierwszeństwa I Ligi Litewskiej Federacji Piłki Nożnej 2023 r. drużyna zajęła I miejsce i dzięki osiągniętym wynikom sportowym uzyskała prawo do udziału w mistrzostwach ligi A FFL w sezonie 2024 r. W październiku ubiegłego roku KP „TransINVEST” odniósł historyczne zwycięstwo – zdobył Puchar FFL.

PODCASTY I GALERIE