Samorząd rejonu wileńskiego nie zapłaci za polskie tabliczki? Komornik ma siedem dni

Wileński Sąd Dzielnicowy odrzucił wniosek komornika, w którym żądano, aby dyrektorka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska zapłaciła karę w wysokości 1 tys. litów za każdy dzień zwłoki. Decyzja sądu może być zaskarżona.

Ewelina Mokrzecka
Samorząd rejonu wileńskiego nie zapłaci za polskie tabliczki? Komornik ma siedem dni

Fot. Ewelina Mokrzecka

W swoim wniosku do sądu komornik wnosił o zasądzenie na rzecz przedstawiciela rządowego w okręgu wileńskim od dyrektorki samorządu rejonu wileńskiego kary do 1 tys. litów za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu wyroku sądu administracyjnego w sprawie nakazu zdjęcia dwujęzycznych tabliczek od dn. 21 września 2011 r.

Podczas posiedzenia sądu komornik jednak zmienił zdanie i karę za zwłokę określił w wysokości 150 lt za każdy dzień zwłoki. Sąd w dzisiejszej (16 maja) decyzji odrzucił żądanie komornika jako bezzasadne, podając w uzasadnieniu że na dłużnika już została nałożona kara w wysokości 500 lt, stąd nie ma przesłanek do ponownego wymierzania kary na tej samej podstawie. Decyzja sądu może być zaskarżona przez komornika, poinformowała zw.lt dyrektorka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

,,Komornik ma obecnie siedem dni na odwołanie od decyzji sądu. Trudno przewidzieć, jak sprawa dalej się potoczy. Podejrzewam, że raczej nie zostawią nas w spokoju i będą walczyć do końca” – powiedziała dla zw.lt L. Kotłowska.
Administracja rejonu wileńskiego miała zdjąć polskojęzyczne tabliczki, zgodnie z nakazem Litewskiego Sądu Administracyjnego, czego do dnia dzisiejszego nie uczyniła.

,,Na gmachach szkół, szpitali, domach kultury i innych budynkach należących do rejonu widnieją tabliczki w języku państwowych. Pozostałe znajdują się na domach osób fizycznych. Ludzie sami wywiesili tabliczki w języku polskim, samorząd tego nie finansował. Nie mam na to wpływu. Przecież nie pójdę do czyjegoś ogródka, żeby je zdjąć?” – powiedziała dyrektorka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE