Samorząd podnosi poprzeczkę dla dyrektorów szkół

Atestacja kierowników placówek oświatowych nie jest już tylko formalnością - przekonuje Samorząd Miasta Wilna. Władze miasta dokładnie sprawdzają, czy dyrektorzy szkół i przedszkoli odpowiadają posiadanym kwalifikacjom, potrafią wykonywać pracę kierowniczą i znają się na polityce oświatowej.

zw.lt
Samorząd podnosi poprzeczkę dla dyrektorów szkół

Fot. zw.lt

Do 1 stycznia większość kierowników placówek oświatowych musiało przejść atestację – podnieść stopień kwalifikacyjny lub potwierdzić posiadany. Z 356 kierowników 250 przeszło atestację, pozostali robią to w ostatniej chwili.

Utworzona przez samorząd komisja ocenia planowanie i realizację działalności szkolnstwa i równych praw uczniów, współpracę z partnerami socjalnymi, zarządzanie majątkiem i środkami, informowanie i oświatę rodziców, doskonalenie kwalifikacji pracowników itd.

„Dobrzy kierownicy placówek oświatowych często decydują o sukcesie danej placówki. Stawiając bardziej ambitne cele kierownikom wileńskich szkół, administracja samorządu także zmienia styl i metody pracy, orientując się na wszechstronną pomoc dla szkół” – mówi przewodniczący Komitetu Kultury, Oświaty i Sportu Vytautas Mitalas.

PODCASTY I GALERIE