Samorząd ostatecznie zadecydował o losie szkół im. Konarskiego i w Lazdynai

Na dzisiejszym posiedzeniu stołecznej rady, większością głosów przekształcono wileńskie szkoły średnie w podstawowe. W tym również dwie polskie: Szkołę Średnią im. Szymona Konarskiego oraz Szkołę Średnią w Lazdynai.

zw.lt
Samorząd ostatecznie zadecydował o losie szkół im. Konarskiego i w Lazdynai

Fot. Antoni Radczenko

25 posłów głosowało za reorganizacją, 14 głosowało przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Na samym początku posiedzenia frakcja AWPL zaproponowała, by nie rozpatrywano tej kwestii, ponieważ nie było odpowiednich konsultacji ze społecznościami szkolnymi. Propozycja jednak została odrzucona.

Obecnie w Wilnie sa trzy polskie gimnazja: im. Adama Mickiewicza, im. Jana Pawła II oraz im. Józefa Kraszewskiego.

Po tym, jak Sejm przesunął ostateczny termin reorganizacji szkół na 1 wrzesnia 2017 r., szansę na uzyskanie statusu gimnazjum gimnazjum mają Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela oraz Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli.

PODCASTY I GALERIE