Samorząd miasta Wilna poszukuje krewnych osób pochowanych na Starej Rossie

Samorząd miasta Wilna, za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie, zwraca się z apelem, do krewnych osób pochowanych na cmentarzu na Starej Rossie i znajdujących się na liście, która jest dostępna w tekście poniżej, o kontakt w celu wyrażenia formalnej zgody na renowację nagrobków. Osoby, które podejrzewają, że na liście mogą znajdować się groby ich bliskich proszone są o kontakt z urzędnikami samorządu stołecznego.

zw.lt
Samorząd miasta Wilna poszukuje krewnych osób pochowanych na Starej Rossie

Fot. Joanna Bożerodska

W 2018 roku rozpoczęła się kompleksowa renowacja cmentarza na Starej Rossie. Projekt przewiduje m.in. renowację prawie 350 nagrobków, z których 141 to zabytki dziedzictwa kulturowego. Prace mają się zakończyć do 2020 roku. Lista nagrobków objętych pracami renowacyjnymi znajduje się tutaj: LISTA_GROBOW_ROSSA

Samorząd miasta Wilna, za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie, zwraca się z apelem do krewnych osób pochowanych na cmentarzu na Starej Rossie i znajdujących się na liście o kontakt w celu wyrażenia formalnej zgody na renowację nagrobków. Wielu krewnych osób, które spoczęły na Rossie, opuściło po II wojnie światowej Wilno i zamieszkuje obecnie w Polsce lub w innych państwach na różnych kontynentach.

Na prośbę Administracji Samorządu Miasta Wilna, Ambasada RP w Wilnie publikuje wykaz nagrobków, które w najbliższym czasie mają być poddane renowacji. Spis został przetłumaczony przez ambasadę na język polski i uzupełniony o dodatkowe dane na podstawie dostępnych źródeł. „Państwa uwagę, że w wielu przypadkach, szczególnie nazwisk odczytywanych bezpośrednio z nagrobków, mogły one ulec zniekształceniu” – zaznacza Ambasada RP.

Osoby, które podejrzewają, że w spisie mogą znajdować się groby ich bliskich proszone są o kontakt z urzędnikami samorządu stołecznego:

kierownik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Pan Darius Daunoras, tel. +370 5 211 2637, e-mail: darius.daunoras@vilnius.lt;
kierownik Podwydziału Gospodarki Komunalnej Wydziału Porządkowania Miasta i Ochrony Środowiska w Departamencie Gospodarki Miejskiej i Transportu Pani Judita Nauckuvienė, tel. +370 5 211 2138, e-mail: judita.nauckuviene@vilnius.lt.

Osoby, chcące wyrazić zgodę na renowację grobu swoich krewnych każdorazowo powinny wypełnić załączony formularz (dostępny w j. polskim i j. angielskim), do którego należałoby dołączyć dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Zgoda – PL
Zgoda – ANG

PODCASTY I GALERIE