Samorząd chce ułatwić organizowanie imprez

W czwartek Rada Miasta Wilna rozpatrzy projekt poprawek, których celem jest uproszczenie trybu organizowania imprez masowych w stolicy.

zw.lt
Samorząd chce ułatwić organizowanie imprez

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Zgodnie z propozycją, zostałyby przewidziane przypadki, w których organizowanie imprez w mieście nie wymagałoby uzyskania pozwolenia samorządu. Mieszkańcy mogliby gromadzić się na łące przy Białym Moście, na placu Łukiskim czy w innych miejscach publicznych i świętować Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Koronacji Mendoga i inne podobne okazje – informuje samorząd. Projekt zakłada ustalenie konkretnych przypadków, w których pozwolenie samorządu nie byłoby potrzebne: jeżeli impreza nie zakłóca ruchu drogowego, nie odbywa się handel ani koncert, impreza nie zakłóca odpoczynku mieszkańców itd.

W ciągu roku samorząd wydaje ponad 900 pozwoleń na organizowanie imprez masowych. Według obowiązującego do tej pory trybu wszystkie wnioski rozpatrywała specjalna komisja. Jeżeli rada miasta zatwierdzi nowe zasady, w niektórych przypadkach pozwolenie samorządu nie będzie potrzebne – wystarczy na trzy dni przed imprezą przedstawić odpowiednie powiadomienie.

Od początku roku do samorządu wpłynęło 460 wniosków o organizowanie imprez masowych.

PODCASTY I GALERIE