Samorząd chce budować nowe kolumbaria w Wilnie

Samorząd Miasta Wilna ogłosi konkurs na inwestorów budowy trzech nowych kolumbariów na cmentarzach na Antokolu, w Karwieliszkach i w Suderwie. Jeśli znajdą się inwestorzy, w Wilnie może powstać od 1000 do 2000 krypt.

zw.lt
Samorząd chce budować nowe kolumbaria w Wilnie

Fot. BFL/ Džoja Gunda Barysaitė LRPK

Kolumbarium w Suderwie miało by powstać w miejscu rozpadającego się ogrodzenia, w Karwieliszkach – w strefie zielonej. Natomiast na Antokolu kolumbarium zostałoby usytuowane przy wzgórzu artystów.

W celu zapewnienia niskich cen, w trakcie konkursu oceniana będzie najniższa cena za niszę.

Obecnie w Wilnie jest jedno kolumbarium – na nowym cmentarzu Liepynės. Jest tam 156 miejsc składowania urn z prochami. Wykupienie jednego miejsca kosztuje 1400 litów.

W stolicy pochówek obecnie jest możliwy na dwóch cmentarzach – w Karwieliszkach i Liepynė. W Karwieliszkach mieszkańcy Wilna swoich bliskich będą mogli jeszcze przez około 4-5 lat, a na cmentarzu Liepynė – w ciągu 60 lat.

PODCASTY I GALERIE