Samorząd będzie ubiegał się o wznowienie procesu sądowego ws. szkoły Lelewela

Samorząd stołeczny zwrócił się do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy z wnioskiem o wznowienie procesu sądowego w sprawie szkoły J. Lelewela.

zw.lt
Samorząd będzie ubiegał się o wznowienie procesu sądowego ws. szkoły Lelewela

Fot. Joanna Bożerodska

W końcu lutego br. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy stanął po stronie rodziców uczniów Szkoły Inżynierii im. J. Lelewela, którzy skarżyli decyzję Rady Samorządu Miasta Wilna dotyczącą przeniesienia uczniów z budynku na Antokolu do sąsiedniej dzielnicy Żyrmuny.

Zdaniem niektórych przedstawicieli społeczności Szkoły im. Joachima Lelewela, decyzja samorządu była świadomym likwidowaniem polskiej oświaty na Antokolu. „Decyzja władz miasta, koalicji liberalno-konserwatywnej, w sprawie wyrzucenia Szkoły im. J. Lelewela z Antokola do Żyrmun jest decyzją skandaliczną i sprzeczną z jednym z podstawowych założeń reformy szkolnictwa, jaką jest optymalizacja rozmieszczenia szkół. Działania te są bezprawne oraz skandaliczne w stosunku do społeczności polskiej i rosyjskiej zamieszkującej ogromną dzielnicę Wilna, jaką jest Antokol” – napisano w październiku w oświadczeniu, które podpisały: Krystyna Adamowicz, Stowarzyszenie absolwentów ,,Zawsze wierni Piątce”, Renata Cytacka, Starosta frakcji AWPL-ZChR w Samorządzie m. Wilna, Danuta Narbut, Prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich, Beata Bartoszewicz, Przewodnicząca Komitetu Obrony Szkoły.

Samorząd zwrócił się również do Sądu z prośbą o wyjaśnienie przyjętego 20 lutego br. orzeczenia w sprawie Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela.

Rada samorządu stołecznego poinformowała, że wyrok sądowy nie był wystarczająco jasny w kwestii jego wykonania, ponieważ unieważnienie decyzji z 2015 roku samoistnie nie likwiduje orzeczeń o reorganizacji i szkoła nie daje możliwości powrotu do sytuacji poprzedniej.

Zreorganizowana Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela już jest przeniesiona do budynku na ul. Minties 3 w Wilnie i działa według ustawy przyjętej przez Radę Samorządu Miasta Wilno od 24 sierpnia 2016 roku, a w byłej siedzibie szkoły Lelewela na ul. Antakalnio 33 znajduje się już inna szkoła – Antokolskie Progimnazjum.

Z powodu decyzji Sądu zostały przełożone obrady Rady miasta w sprawie zmiany typu szkoły – ze Szkoły Średniej Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie na gimnazjum.

„Samorząd Miasta Wilno będzie ubiegało się o wznowienie tej sprawy, żeby decyzja Sądu byłaby rozpatrzona od nowa, inaczej szkoła okaże się w niejasnej sytuacji prawnej. Sytuacja tyczy się również interesów Antokolskiego Progimnazjum, które przeniosło się do byłego budynku szkoły Lelewela”- czytamy na stronie internetowej samorządu Wilna.

PODCASTY I GALERIE