Samodzielne sprzątanie podwórzy – dopiero od lipca

Rada Miasta Wilna chce odroczyć wcielenie w życie zasad dotyczących sprzątania podwórzy i terytoriów wokół domów mieszkalnych. Regulacje, zgodnie z którymi sami mieszkańcy i administratorzy budynków będą musieli zadbać o porządek wokół bloków, mogą wejść w życie nie od 1 stycznia, jak planowano wcześniej, a od 1 lipca. Decyzję w tej sprawie podejmą dziś stołeczni radni.

zw.lt
Samodzielne sprzątanie podwórzy – dopiero od lipca

Fot. BFL

„Dążymy, by nowe zasady były do przyjęcia dla wszystkich. Społeczności, administratorzy domów nie zdążyli jeszcze przygotować się do wprowadzenia nowych regulacji. W ciągu kilku miesięcy musieli przewidzieć etaty, przeznaczyć na to środki budżetowe, kupić środki i sprzęt potrzebne do sprzątania podwórzy. Wcielenie nowych zasad od 1 lipca pozwoli wszystkim lepiej się przygotować” – mówi dyrektor Departamentu Gospodarki Miejskiej i Transportu Virginijus Pauža.

Zgodnie z nowymi zasadami wspólnoty mieszkańców oraz inni zarządcy domów wielomieszkaniowych i budynków sami będą odpowiadali za czystość i porządek terenu, znajdującego się w promieniu 20 metrów od domu.

Rada miasta zadecydowała, że zarządca każdego budynku będzie musiał samodzielnie zapewnić zbieranie i wywóz śmieci sprzed domu, porządkowanie terenu, podwórek, koszenie trawników i poboczy dróg. Od września do listopada wspólnoty mieszkańców same będą musiały zadbać o zamiatanie liści, a zimą czyszczenie śniegu i posypywanie tworzącego się lodu.

Za uchylanie się od wypełnienia tych powinności zarządcom domów mieszkalnych będą groziły grzywny w wysokości do 2 tys. litów.

PODCASTY I GALERIE