Salon Poezji „Dwie ojczyzny” w DKP

W piątek wieczorem restauracja Domu Kultury Polskiej po raz kolejny zamieniła się w Salon Poezji. Wczorajsze spotkanie odbyło się pod nazwą „Dwie ojczyzny”.

zw.lt
Salon Poezji „Dwie ojczyzny” w DKP

Fot. Bożena Mieżonis

Wieczór poetycko-muzyczny był poświęcony opowieści o człowieku rozdartym między dwie Ojczyzny. Dobrze wiedział o tym Adam Mickiewicz pisząc Pana Tadeusza. Mickiewicz – poddany rosyjski, Litwin mieszkający na Białorusi i tworzący po polsku… Każdy z nas ma kilka ojczyzn, kilka miejsc, do których tęskni.

Ojczyzna – czyja by nie była, jaka by nie była – i w myślach i w sercu jest piękna, niezapomniana, niedościgniona… Tęsknią za nią wszyscy, którym nie dane jest w niej żyć, bo Polacy od wieków rozjeżdżają się po całym świecie.. I kiedyś – i teraz.

Recytował i śpiewał poezję Rafał Supiński, który na co dzień współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku. Supińskiemu akompaniował na fortepianie Maks Fedorow, który jest pianistą, kompozytorem i aranżerem. Fedorow również współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską.

Podczas spotkania zaprezentowano twórczość: A. Mickiewicza, C.K. Norwida, J. Kasprowicza, J. Lieberta, J. Słowackiego, K.I.Gałczyńskiego, S. Moniuszko,  W. Szymborskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”. Przy współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”

PODCASTY I GALERIE