Sakson, Wojnicz, Wojniłło w Radzie Wspólnot Narodowych

Społeczność polska wybrała swoich przedstawicieli do Rady Wspólnot Narodowych przy Departamencie Mniejszości Narodowych. W nowej kadencji reprezentować Polaków będą Grzegorz Sakson, Władysław Wojnicz i Walenty Wojniłło.

Małgorzata Kozicz
Sakson, Wojnicz, Wojniłło w Radzie Wspólnot Narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

„Wybory przebiegły sprawnie, każda z organizacji polskich mogła zagłosować na trzech kandydatów. Polacy, podobnie jak Rosjanie, będą mieli w Radzie Wspólnot Narodowych trzech przedstawicieli. Po dwóch przedstawicieli oddelegują Ukraińcy i Białorusini, wszystkie inne wspólnoty narodowe mieszkające na Litwie – po jednym reprezentancie. Ogółem rada będzie liczyła około 27 członków. Jej pierwsze posiedzenie odbędzie się, gdy wszystkie wspólnoty wyłonią swoich przedstawicieli” – powiedział w rozmowie z zw.lt Artur Zapolski z Departamentu Mniejszości Narodowych.

Pierwsze posiedzenie Rady Wspólnot Narodowych będzie poświęcone sprawom organizacyjnym: wyborom prezesa i dwóch wiceprezesów.

„Naszym podstawowym celem jest reprezentowanie polskiej mniejszości w radzie. Mimo że rada jest organem wyłącznie opiniotwórczym, głosem doradczym, to w momentach, kiedy poruszane są tematy związane z mniejszością polską, staramy się prostować pewne rzeczy, które czasami są niedokładnie przedstawiane, jeśli chodzi o nasz status, stan i zaistniałą sytuację. Jesteśmy tym równoważnikiem w radzie, który przez swoją obecność „wyprostowuje” pewne stwierdzenia, które padają ze strony urzędników. Bierzemy udział w spotkaniach, na które przyjeżdżają na przykład urzędnicy z Unii Europejskiej, zajmujący się prawami człowieka. Wyrażamy swoje opinie, stanowisko dotyczące choćby kwestii szkolnictwa, pisowni nazwisk i innych praw mniejszości polskiej na Litwie” – poinformował Władysław Wojnicz, dyrektor instytucji pożytku publicznego Światowy Zjazd Wilniuków

„Jeżeli chodzi o szeroko zakrojone plany nowej rady, o tym będzie można mówić po pierwszym posiedzeniu – wówczas zostaje opracowana wspólna koncepcja, w jakim kierunku rada podąża, jakie ma cele strategiczne i co będziemy planowali osiągnąć w trakcie tej kadencji” – dodał Wojnicz.

Jak powiedział, Polacy będą rozważali możliwość wysunięcia swojego kandydata w wyborach prezesa lub wiceprezesa Rady Wspólnot Narodowych.

„Istotną rzeczą jest, żeby w gremium tych osób, które reprezentują radę podczas spotkań z premierem, z innymi urzędnikami, była osoba, która zna problemy mniejszości polskiej na Litwie”  – uważa Władysław Wojnicz.

PODCASTY I GALERIE