Sakson: Ustawa o mniejszościach narodowych jest bardzo potrzebna

W Departamencie Mniejszości Narodowych odbyła się konferencja dotycząca projektu Ustawy o mniejszościach narodowych. Polską społeczność reprezentował Grzegorz Sakson.

Sakson:  Ustawa o mniejszościach narodowych jest bardzo potrzebna

Fot. Roman Niedźwiecki

Szefowa Departamentu, Vida Montvydaitė, oświadczyła, że poprzednia Ustawa o mniejszościach narodowych odpowiadała ówczesnym realiom, jednak obecnie „sytuacja się zmieniła ” i nowy projekt powinien odpowiadać nowoczesnym wymogom, dlatego prace nad projektem trwają tak długo.

„Każda ze stron ma własną definicję, czym jest polityka dotycząca mniejszości narodowych, jaka ma być i jakie prawa powinni mieć przedstawiciele mniejszości narodowych” – poinformowała Montvydaitė.

Prezes Związku Polaków Prawników na Litwie, Grzegorz Sakson, przypomniał zebranym, że Litwa ratyfikowała przed 19 laty Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych  Rady Europy.

„W konwencji są właśnie wymienione zobowiązania Litwy, jako kraju, który ją ratyfikował. Co prawda zobowiązania te noszą ogólny charakter. To oznacza, że prawa mniejszości narodowych muszą zostać uregulowane przez krajowy system prawa, bo konwencja nie określa adresatów. Dlatego Ustawa o mniejszościach narodowych jest bardzo potrzebna” – oświadczył Sakson.

Polski prawnik na Litwie zaznaczył, że artykuł 11 Konwencji zezwala mniejszościom narodowym na oryginalny zapis imienia i nazwiska. „Takiej możliwości mniejszości narodowe nadal nie posiadają. Moim zdaniem taka regulacja nie tylko mogłaby, ale nawet musiałaby zostać przewidziana w ustawie. Oczywiście bardziej szczegółowy opis mógłby zjawić się w innym aktu prawnym” – dodał Sakson. Podkreślił, że w samej ustawie ma być zawarta definicja mniejszości narodowej.

„W konwencji świadomie nie podano definicji, bo każde państwo ma obowiązek stworzenia takiej definicji, aby przedstawiciele mniejszości narodowych czuli się komfortowo. Nie można też utożsamiać pojęcia mniejszość narodowa ze wspólnotą narodową. Te dwie kwestie muszą funkcjonować oddzielnie” – oświadczył Sakson.

Jego zdaniem do mniejszości narodowych nie mogą być zaliczani emigranci z innych krajów. „Ich prawa muszą być określone w innych aktach prawnych” – powiedział Sakson.

Stara Ustawa o mniejszościach narodowych, która została przyjęta jeszcze w 1989 roku, wygasła 1 stycznia 2010 roku.

Zgodnie z danymi powszechnego spisu ludności z roku 2011 r. mniejszości narodowe stanowią ponad 15 proc. od ogółu mieszkańców. Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi są Polacy – 6,6 proc. oraz Rosjanie – 5,8 proc.

PODCASTY I GALERIE