Sagatowska: Nie kierunkujemy pomocy finansowej według własnego uznania

„Senat przywiązuje ogromną wagę do partnerstwa, dialogu z Polonią i Polakami za granicą” - mówi w rozmowie z zw.lt Janina Sagatowska, przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Małgorzata Kozicz
Sagatowska: Nie kierunkujemy pomocy finansowej według własnego uznania

Fot. parlamentarny.pl

Od marca bieżącego roku środki przeznaczone na wsparcie i współpracę z Polonią wróciły z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Senatu RP. O ich rozdysponowanie dbają przede wszystkim członkowie komisji kierowanej przez Janinę Sagatowską.

„Zaczynamy na nowo. Dlatego przywiązujemy taką wagę do partnerstwa, dialogu. Dialog zakłada, że nie ma mówienia w jedną stronę. Jest to wymiana myśli i podjęcie wspólnych ustaleń. Senat ma to wielkie narzędzie wspierania pewnych zadań polonijnych, jakim są środki finansowe. Nie możemy i nie chcemy kierunkować tej pomocy sami, twierdząc, że my lepiej tu wiemy, nawet jako komisja, jako senatorowie. Trzeba najpierw się ubogacić o wypowiedzi i wiedzę” – podkreśliła senator Sagatowska.

Jak dodała, cennym doświadczeniem był dla niej udział w Forum Polonijnym, które po raz pierwszy zostało zorganizowane w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

„Uczestniczyłam w każdym z paneli, siedziałam całymi godzinami po to, żeby słuchać wszystkich, żeby zapadło to w moim umyśle, w sercu. I gdy później trafią do mnie prośby i wnioski, mam obraz tego, co się dzieje w RPA, co się dzieje na Kaukazie, co się dzieje w Wilnie, w Niemczech, w Irlandii czy Anglii” – powiedziała Janina Sagatowska.

„Nie możemy oczywiście uwzględnić wszystkiego, bo ograniczoność finansowa jest zawsze. Na wszystko brakuje. Ale przez to musimy z rzeczy równie ważnych wybrać te najważniejsze w danym momencie. To jest istota. Żeby to zrobić, nie można działać poza środowiskami polonijnymi, tylko razem z nimi” – zauważyła Sagatowska.

Jako priorytetowe kierunki polityki państwa polskiego wobec Polaków za granicą senator Sagatowska wymieniła oświatę, naukę języka polskiego, wspieranie polskiej kultury.

„To także zabytki piśmiennictwa, zabytki materialne w postaci pięknych katedr, kościołów. Nie można mówić o polskim dziedzictwie bez Kresów. Ważne są także media polonijne, których jednym z zadań jest ochrona wizerunku Polski i Polaków na świecie, bo coraz większe zagrożenia powstają w tej dziedzinie” – uważa senator Sagatowska.

PODCASTY I GALERIE