Sądy wileńskie po raz kolejny rozpatrują sprawy w kwestii „w” w nazwiskach

Sąd Dzielnicowy miasta Wilna przyjął orzeczenie w sprawie zapisu nazwiska trzeciego dziecka rodziny Wardyn.

Sądy wileńskie po raz kolejny rozpatrują sprawy w kwestii „w” w nazwiskach

Fot. BNS

Sąd po ocenie treści norm prawnych, regulujących nazwiska obywateli Republiki Litewskiej w dokumentach urzędowych, konstatuje, iż obowiązujące przepisy prawne nie przewidują jeszcze możliwości dokonywania wpisów w aktach stanu cywilnego wykorzystując znaki, których nie ma w alfabecie jęz. litewskiego. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wcześniejszych wyrokach podkreślał, że zapis różnych form nazwisk może przynieść małżonkom poważne niedogodności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

W niniejszej sprawie z pisemnych dowodów wynika, że nazwiska Wnioskodawców i ich dwojgi starszych dzieci są jednakowe – „Wardyn”, a nazwisko trzeciego i najmłodszego dziecka jest zapisane jako „Vardyn”. Oczywiste jest, że sytuacja, w której nazwisko dziecka różni się od pozostałych czterech członków rodziny, stwarza poważne administracyjne i osobiste niedogodności wszystkim członkom rodziny, ponieważ Wnioskodawcy są stale zobowiązani do podjęcia dodatkowych działań w celu udowodnienia, że najmłodszy syn jest ich dzieckiem (w celu uzyskania usług publicznych, swobodnego przemieszczania się po krajach Unii Europejskiej itp.). Taka sytuacja, w której prawa naturalne obywateli są w nieuzasadniony sposób ograniczane/obciążane, jest sprzeczna z zarówno z prawem nietykalności życia prywatnego i rodzinnego osoby, jak również jest naruszeniem prawa do wyboru nazwiska osoby.

Sąd, po ocenie wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) do zastąpienia nazwiska dziecka Wnioskodawczyni z „Vardyn” na „Wardyn” oraz do wydania nowego aktu urodzenia.

Pomocnik adwokata Ewelina Dobrowolska, która już 6 lat reprezentuje Wnioskodawców w sądzie w sprawie oryginalnego zapisu nazwiska, podkreśla, ze liczba analogicznych spraw nie maleje. W 2017 r. 3491 obywateli Republiki Litewskiej zawarło związek małżeński z obywatelami innych krajów, to znaczy, iż 16% zawartych małżeństw jest mieszanych. Niektóre rodziny oraz ich dzieci dotyka problem oryginalnego zapisu nazwiska. Pomimo faktu, że w Sejmie są zarejestrowane projekty ustawy, żaden z projektów nie został dotychczas rozpatrzony, i żaden z projektów nie ma na celu rozwiązania wszystkich problematycznych aspektów oryginalnej pisowni. Europejska Fundacja Praw Człowieka, oferująca nieodpłatną pomoc prawną w tej dziedzinie, liczy już ponad 30 wygranych spraw.

PODCASTY I GALERIE