Sąd zezwolił na nazwanie ulicy imieniem Kaczyńskiego

Sąd odrzucił wniosek społeczników, którzy domagali się w sądzie odwołania decyzji stolecznego samorządu o nadaniu w Wilnie nazwy ulicy imienia tragicznie zmarłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

BNS
Sąd zezwolił na nazwanie ulicy imieniem Kaczyńskiego

Fot. BNS

Wileński Okregowy Sąd Adminsitracyjny oddalił wniosek jako nieuzasadniony. Wniosek został złożony przez stowarzyszenie Vilnija, Litewski Związek Młodzieży Narodowej, Litewski Ruch Emerytów i kilku obywateli – osoby prywatne. Decyzja sądu może być jeszcze zaskarżona.

Nazwa ulicy imiena Lecha Kaczyńskiego została nadana z inicjatywy koalicji rządzącej wileńskiego samorządu.

To nieduża ulica na wileńskich Śnipiszkach, obok gmachu stołecznego samorządu.

PODCASTY I GALERIE