Sąd wstrzymał rekonstrukcję dworca w Trokach

Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego zawiesił realizację projektu rekonstrukcji dworca autubusowego w Trokach, tym samym wstrzymał decyzje Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Samorządu Rejonu Trockiego oraz Narodowej Służby Rolnej.

PAP
Sąd wstrzymał rekonstrukcję dworca w Trokach

Fot. Joanna Bożerodska

„Na podstawie przedstawionych dowodów można przypuszczać, że z powodu podjętych decyzji może zostać uczyniona nieodwracalna lub trudna do naprawienia szkoda dla zespołów dziedzictw kulturowego i środowiska. Konieczne jest podęcie środków prewencyjnych i tymczasowe uregulowanie sytuacji, ażeby w sprawie spornych działek nie zostały podjęte inne decyzje administracyjne (dokumenty zezwalające na budowę) i zawierane transakcje” – napisano w orzeczeniu sądu.

Przedsiębiorca Darius Nedzinskas chce przeprowadzić rekonstrukcję dworca autobusowego w Trokach, zbudować tu sklep. Jego spółka Trastas w budowę sklepu RIMI chce zainwestować 3 mln euro.

Stary dworzec zbudowany przed trzydziestoma laty ma być zburzony, w tym miejscu ma powstać budynek o ogólnej powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych.

Dyrektor Trockiego Parku Narodowego Gintaras Abaravičius informował wcześniej, że inwestor ignoruje plany specjalne i w wyniku budowy może zostać zniszczona część Starówki w Trokach. Na początku kwietnia Służba ds. Badań Specjalnych rozpoczęła dochodzenie, czy podczas uzgadaniania inwestycji w dworzec w Trokach nie dopuszczono się nadużyć służbowych.

PODCASTY I GALERIE