Sąd uznał, że publikacja „Do widzenia, Valdemarai?” nie była negatywną akcja polityczną

Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie uznał, że część skargi publicysty Andriusa Tapinasa oraz jego „Laisvės TV” na decyzję Głównej Komisji Wyborczej jest zasadna i uchylił decyzję GKW, która uznała, że że jednorazowa publikacja „Viso gero, Valdemarai?“ była negatywną reklamą polityczną w stosunku do Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin.

zw.lt
Sąd uznał, że publikacja „Do widzenia, Valdemarai?” nie była negatywną akcja polityczną

Fot. Delfi.lt

Sąd uznał, że przedstawione w sprawie dowody potwierdzają, że żadna partia polityczna ani polityk nie wpłynęła na treść publikacji, jej treść nie promuje żadnego polityka, partii politycznej, idei ani programów politycznych.

„Sąd po zbadaniu sprawy uznał, że stan faktyczny i uregulowania prawne prowadzą do wniosku, że składający skargę nie jest politykiem, partią polityczną ani działaczem politycznym i ani za wynagrodzeniem ani bezpłatnie nie działał na rzecz innego działacza politycznego kolportując informacje zawarte w publikacji. W związku z tym sąd uznał, że skarżących nie można zaklasyfikować jako podmiotów uczestniczących w reklamie politycznej, a rozpowszechniane przez nich informacje nie mogą być oceniane jako reklama polityczna” – stwierdził w swoim komunikacie prasowym Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie.

Sąd podkreślił także, że A. Tapinas postępował zgodnie z zapisami aktów prawnych i przygotowując publikację, zaproponowali AWPL-ZChR wyrażenie opinii na temat działalności i wartości wyrażanych przez partię.

Sąd uznał jednak za zasadną decyzję GKW o przekazaniu publikacji Komisji Etyki Mediów z wnioskiem o ocenę informacji rozpowszechnianych przez „Laisvės TV” i A. Tapinasa czy są one zgodne z zapisami Kodeksu Etyki Mediów.

Zdaniem sądu, w przedmiotowej sprawie GKW słusznie uznała, że ocena zasad etyki dziennikarskiej wykracza poza jej kompetencje i rozsądnie skierowała sprawę do Komisja Etyki Mediów z prośbą o rozstrzygnięcie, czy nie doszło do naruszenia Kodeksu Etyki Mediów.

Od decyzji sądu przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy w ciągu 30 dni.

Na podst. delfi.lt

PODCASTY I GALERIE