Sąd: Szkoła Konarskiego nie może formować 11-12 klas

Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił wniosek społeczności szkoły im. Szymona Konarskiego w sprawie reorganizacji szkoły.

zw.lt
Sąd: Szkoła Konarskiego nie może formować 11-12 klas

Fot. Joanna Bożerodska

Wicedyrektorka szkoły Krystyna Kratkowska poinformowała zw.lt, że odpowiedzi na piśmie szkoła jeszcze nie otrzymała. Posiada jedynie informację od adwokata.

Kratkowska jest przekonana, że rodzice uczniów dalej będą dochodzili swoich praw.

Jutro społeczność szkoły wraz z Komitetem Obrony Szkoły będzie się naradzała w sprawie dalszych działań i odwołania się do sądu wyższej instancji. Według wcześniejszej decyzji sądu, w szkole im Sz. Konarskiego nie mogą być formowane klasy 11 i 12.

Obecnie uczniowie uczą się w budynku szkoły Konarskiego, ale formalnie należą do Mickiewiczówki. Nauczyciele prowadzący lekcje w klasach 11-12, ale są zatrudnieni w gimnazjum im Adama Mickiewicza na dodatkowym etacie, czyli z wynagrodzenia odliczane są większe podatki.
Problemy z reorganizacją w Szkoły im. Szymona Konarskiego zaczęły się wiosną br., kiedy 1 kwietnia jeszcze rada poprzedniej kadencji podjęła decyzję o przekształceniu szkoły w szkołę podstawową. Radni AWPL głosowali za przekształceniem szkoły średniej w szkołę podstawową.
29 lipca już rada nowej kadencji podjęła decyzje o przekształceniu dziewięciu wileńskich szkół średnich, w tym szkoły im. Szymona Konarskiego, w podstawowe. Tym razem radni AWPL głosowali przeciwko reorganizacji. Na samym początku posiedzenia frakcja AWPL zaproponowała, aby nie rozpatrywano tej kwestii, ponieważ nie było odpowiednich konsultacji ze społecznościami szkolnymi. Propozycja jednak została odrzucona.

25 radnych poparło reorganizację, 14 głosowało przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Wspólnota szkolna zaskarżyła tę decyzję samorządu w sądzie.

11 sierpnia Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zawiesił decyzję rady na czas trwania procesu sądowego, która nie zezwalała na kształtowanie 11-12 klas w tej placówce. Jednak 31 sierpnia kolegium sędziowskie rozpatrujące odwołanie złożone przez wileński samorząd cofnęło tę decyzję sądu i w przeddzień początku roku szkolnego uczniowie musieli przejść do innej szkoły.

W październiku do dymisji podała się wieloletnia dyrektorka szkoły Teresa Michajłowicz.

PODCASTY I GALERIE