Sąd zadecyduje, czy dwujęzyczne nazwy ulic są zgodne z prawem

Wileński Sąd Okręgowy rozważy, czy znajdujące się w stolicy dwujęzyczne tablice z nazwami ulic są zgodne z prawem.

BNS
Sąd zadecyduje, czy dwujęzyczne nazwy ulic są zgodne z prawem

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Tablice w języku polskim, jidisz, rosyjskim, niemieckim, tatarskim, karaimskim, łotewskim były instalowane przez władze miasta od końca 2015 roku. Obecnie istnieje 9 tablic dwujęzycznych. Sprawa została podana do sądu przez przedstawicielkę rządu w okręgu wileńskim Vildę Vaičiūnienė. Przedtem przedstawicielka rządu poprosiła samorząd o usunięcie tablic.

„Bez wątpliwości nie wykonamy prośby, bo jest ona nieuzasadniona, bezprawna i złośliwa. Wilno jest bardziej przyjazne i otwarte”- powiedział mer miasta Remigijus Šimašius. Zdaniem mera, jest to również kwestia wolności słowa i ekspresji, które są zagwarantowane przez Konstytucję.

„Mam nadzieję, że sąd przyjmie przychylną decyzję, bo zarówno z mojej strony, jak i całego samorządu zostało zrobione wszystko, żeby zostały poinformowane wszystkie strony zainteresowane, w celu znalezienia wspólnego rozwiązania. Jak wiadomo, pierwotnie Komisja Języka Litewskiego wyraziła pozytywną opinię o umieszczeniu tablic. Wielka szkoda, że Komisja nagle zmieniła swoje zdanie”- powiedział lider partii liberalnej i Šimašius. Zdaniem mera dwujęzyczne tablice z nazwami ulic są świadectwem wielokulturowości Wilna.

Liberałowie informują, że Komisja językowa w opinii przedstawionej Sądowi twierdzi coś zupełnie innego, niż podczas konsultacji z merem. W poniedziałek rano na placu Niepodległości została zorganizowana pikieta w celu zachowania tablic.

Z założenia tablice dwujęzyczne zainstalowane przez samorząd Wilna pełnią funkcję symboliczną i dekoratywną.

Zdaniem Vaičiūnienė nazwy ulic mogą być zapisane jedynie w języku litewskim, tak jak widnieją w oficjalnym rejestrze. Jej zdaniem nazwy ulic w innych językach mogą budzić nienawiść do innych narodów. Opinię Vaičiūnienė popiera Państwowa Inspekcja Językowa oraz Państwowa Komisja Języka Litewskiego.

„Próbowałam rozmawiać z merem i pokazać, że społeczność sprzeciwia się tym tablicom. Cała nasza społeczność. Nie chcę akcentować, czy chodzi o jedną mniejszość narodową, czy o inną. Mieszkamy na Litwie, widzimy wszystkie skargi, które są do nas kierowane”- przed Sądem powiedziała Vaičiūnienė.

Przedstawiciela samorządu Neringa Aleksonytė poinformowała sędziów, że tablice z obcojęzyczną nazwą ulic nie wskazują na oficjalną nazwę ulicy, tylko podkreślają wielokulturowość stolicy oraz promują tolerancję.

Vaičiūnienė sprawę tablic porównała do wcześniejszych spraw sądowych dotyczących dwujęzycznych nazw miejscowości. Sprawy zostały przegrane przez kilka samorządów Wileńszczyzny. Merowi miasta Remigijusowi Šimašiusowi zarzucono narzucanie samorządowi ideologii liberalnej.

Decyzja Sądu ma być ogłoszona 15 lutego.

PODCASTY I GALERIE