Wilno i Wileńszczyzna
BNS

Sąd: Polak z listy Zuokasa niesłusznie pozbawiony mandatu

Główna Komisja Wyborcza bezzasadnie odebrała mandat członkowi nowo wybranej rady stołecznej z ramienia koalicji Artūrasa Zuokasa Waleremu Stankiewiczowi - orzekł Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny. Komisja zarzucała Stankiewiczowi kupowanie głosów.

Zatwierdzając wyniki wyborów komisja zlikwidowała głosy pierwszeństwa oddane na Walerego Stankiewicza, ponieważ dysponowała informację, że osoba trzecia nakłaniała członka komisji wyborczej do wpisywania w pustych okienkach na liście rankingowej numeru Stankiewicza. Za każdy głos obiecano po jednym euro. Komisja zakwalifikowała ten czyn jako kupowanie głosów.

Sąd orzekł, że w sprawie nie ma wystarczających dowodów na kupowanie głosów czy popełnienie innego poważnego naruszenia ordynacji wyborczej.

Najwyższy Sąd Administracyjny zlikwidował także decyzję GKW o anulowaniu głosów pierwszeństwa oddanych na Stankiewicza i odebraniu mu mandatu. Komisja została zobligowana do rozpatrzenia na nowo wyników głosowania w przypadku listy Artūrasa Zuokasa.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!