Sąd: Polak z listy Zuokasa niesłusznie pozbawiony mandatu

Główna Komisja Wyborcza bezzasadnie odebrała mandat członkowi nowo wybranej rady stołecznej z ramienia koalicji Artūrasa Zuokasa Waleremu Stankiewiczowi - orzekł Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny. Komisja zarzucała Stankiewiczowi kupowanie głosów.

BNS
Sąd: Polak z listy Zuokasa niesłusznie pozbawiony mandatu

Fot. BNS/Vygantas Ovadnevas

Zatwierdzając wyniki wyborów komisja zlikwidowała głosy pierwszeństwa oddane na Walerego Stankiewicza, ponieważ dysponowała informację, że osoba trzecia nakłaniała członka komisji wyborczej do wpisywania w pustych okienkach na liście rankingowej numeru Stankiewicza. Za każdy głos obiecano po jednym euro. Komisja zakwalifikowała ten czyn jako kupowanie głosów.

Sąd orzekł, że w sprawie nie ma wystarczających dowodów na kupowanie głosów czy popełnienie innego poważnego naruszenia ordynacji wyborczej.

Najwyższy Sąd Administracyjny zlikwidował także decyzję GKW o anulowaniu głosów pierwszeństwa oddanych na Stankiewicza i odebraniu mu mandatu. Komisja została zobligowana do rozpatrzenia na nowo wyników głosowania w przypadku listy Artūrasa Zuokasa.

PODCASTY I GALERIE