Sąd Okręgowy Rejonu Szaki: Nie ma podstawy odmówić pisowni „w” w nazwisku

W dniu 22 czerwca br. Sąd Okręgowy Rejonu Szaki po rozpatrzeniu wniosku Litwinki, która poślubiła obywatela Niemiec zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego Samorządu rejonu Szaki wciągnąć do ewidencji małżeństwo wnioskodawczyni R. Will oraz w akcie ślubu zachować oryginalną pisownię nazwiska „Will”.

Sąd Okręgowy Rejonu Szaki: Nie ma podstawy odmówić pisowni „w” w nazwisku

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Sąd wskazał, iż wg uzasadnień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka analogiczne zapisy już widnieją w Rejestrze Mieszkańców, nie jest odnotowany negatywny wpływ na zachowanie tożsamości kulturowej i językowej, dlatego nie ma podstawy odmówić rejestracji tego nazwiska. Warto zwrócić uwagę, iż według danych Rejestru Mieszkańców, w 2013 roku odnotowano 3 nazwiska obywateli Litwy z literą „w”, w 2014 r. – 14, w 2015 – 11.

Według oceny sądowej, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności wnioskodawczyni, prawo do życia prywatnego i rodzinnego osoby musi być ocenione wyżej niż żądanie państwa o ochronie tożsamości kulturowej. Jednak Litwa wstąpiła do Unii Europejskiej, panuje swobodne przemieszczanie się po wszystkich krajach członkowskich. Nie ma powodu ograniczyć prawa o oryginalny zapis nazwiska (jeśli jest zgodny z porządkiem publicznym i obyczajami). Sąd wziął pod uwagę fakt, iż rodzina wnioskodawczyni doświadcza kłopotów z powodu zróżnicowanego zapisu nazwiska w dokumentach, w taki sposób ograniczając prawa wnioskodawców. Sąd uznał, iż odmowa zapisu oryginalnego nazwiska jest niezgodna z zasadą sprawiedliwości, odmowa jest również nieproporcjonalna do ubieganego przez wnioskodawczynię rezultatu i może pociągnąć ze sobą kolejne konsekwencje, które poniosłaby wnioskodawczyni ze zróżnicowanym zapisem nazwiska.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pomogła wnioskodawcom wygrać już ponad 30 spraw. Reprezentant rodzin mieszanych i pomocnik adwokata Ewelina Dobrowolska podkreśla, że do sądów już podane jest kilka spraw skierowanych do Sądu Unii Europejskiej o orzeczenie prejudycjalne.

W chwili obecnej orzeczenia sądowe, zobowiązujące zapis oryginalny nazwiska są przyjęte w Wilnie, Kownie, Oranach, Szyłokarczmie i Szaki. Pytaniem jest, ile jeszcze spraw musi dotrzeć do sądu, by byłaby przyjęta ustawa odpowiednia dla wszystkich obywateli Litwy.
EFHR

PODCASTY I GALERIE