Sąd: Nie „Žakė“, a „Jacquet”

Sąd Dzielnicowy miasta Wilna rozpatrzył sprawę o zapisie nazwiska dzieci z podwójnym obywatelstwem w rejestrze stanu cywilnego i postanowił zobowiązać Urząd Stanu Cywilnego (USC) do zmiany nazwiska z formy „Žakė” na formę oryginalną – „Jacquet”, oraz do wydania aktu urodzenia.

Sąd: Nie „Žakė“, a „Jacquet”

Fot. Joanna Bożerodska

Nazwiska dzieci urodzonych w mieszanej rodzinie Litwinki i Francuza we francuskim akcie urodzenia oraz w paszportach są napisane w formie oryginalnej, tj. „Jacquet”. Tymczasem w litewskich aktach urodzenia nazwisko jest zapisane formą fonetyczną, tj. „Žakė”.

W czasie posiedzenia sądowego, przedstawiciel wnioskodawcy, prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i pomocnik adwokata Ewelina Dobrowolska poparła werdykt sądowy oraz dodała, że zasadniczo nie było żadnego sporu w tej sprawie, ale ze względu na niedogodności techniczne wnioskodawcy nie byli zadowoleni procedurą pozasądową.

W dniu 21 września 2018 r. sąd przyznał, że z jednej strony obowiązujące prawo krajowe nie przewiduje możliwości zapisów w dokumentach stanu cywilnego obywateli Republiki Litewskiej w formie nielitewskiej, z drugiej strony, orzecznictwo sądów międzynarodowych w takich sprawach jest niemniej istotne. Z orzecznictwa sądów jasno wynika, że imię i nazwisko jest integralną częścią prawa do życia prywatnego i rodzinnego, a ingerencja państwa w tę sferę poprzez zakaz oryginalnego zapisu imienia lub nazwiska danej osoby może być uzasadniona tylko wtedy, gdy jest proporcjonalnym środkiem do celów prawnych.

Wygrano już ponad czterdzieści spraw oryginalnego zapisu imienia lub nazwiska. Kilkadziesiąt wniosków czeka na wyrok sądowy lub w chwili obecnej są sporządzane. Pomimo licznych postępowań sądowych, zarejestrowane projekty dotyczące oryginalnej pisowni imion i nazwisk nadal nie zostały rozpatrzone w Sejmie.

PODCASTY I GALERIE