Sabina Giełwanowska wiceprezeską najstarszej organizacji polonijnej w Kanadzie

Była prezenterka Radia ,,Znad Wilii" Sabina Giełwanowska na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym została jednomyślnie wybrana na stanowisko wiceprezeski Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Winnipeg - jednej z najstarszych i najaktywniej działających organizacji polonijnych w Kanadzie.

zw.lt
Sabina Giełwanowska wiceprezeską najstarszej organizacji polonijnej w Kanadzie

Fot. Irek Lemans

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Winnipeg” zostało założone 3 grudnia 1906 roku. Pierwsza polonijna organizacja na preriach kanadyjskich powstała z inicjatywy braci Sielskich – Stanisława, Kazimierza i Stefana pochodzących z Krakowa. Prezesem pierwszego sokolego gniazda został nauczyciel galicyjski, gorący patriota Julian Nowacki. Dzięki jego staraniom w 1914 roku powstał świecki organ prasowy „Polski Tygodnik CZAS” (obecnie „Czas-Związkowiec”). Po zwiększeniu liczby członków do 100 czynnych Druhów, w 1914 roku Sokół przeniósł się do własnej siedziby przy ulicach Manitoba i Parr. Do dziś dnia siedziba Sokoła mieści się przy 717 Manitoba Avenue w historycznym budynku z 1928 roku, do którego w 1964 roku dobudowano większe pomieszczenia z salami i scenami, służące do zebrań, spotkań, występów artystycznych ibinga, z którego utrzymuje się organizacja. Od 1914 roku nieprzerwanie działa Chór Sokoła, powstały Zespół Pieśni i Tańca Sokół, Szkoła Tańca Sokół, polska biblioteka. Polonijna piłka nożna jest nierozerwalnie związana z Sokołem – drużyna piłkarska Sokół Winnipeg składająca się z zawodników polskiego pochodzenia ma na swoim koncie tytuł mistrza Manitoby. Od 1973 roku Sokól brał udział w wielokulturowym festiwalu Folklorama – polski pawilon Kraków był coroczną atrakcją Folkloramy przez ponad 30 lat. Od 2008 roku Sokół organizuje cieszący się dużym zainteresowaniem Polonii i mieszkańców Winnipegu festyn „Dni Sokoła – Polish Fest”, podczas którego jest prezentowana polska kultura, śpiew, taniec, zwyczaje, kuchnia. Do udziału w festynie zapraszani są goście z innych grup etnicznych, którzy pokazują swój dorobek.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Winnipeg” to najprężniej działająca organizacja polonijna w Manitobie. W odróżnieniu od innych organizacji Sokół przeżywa renesans młodzieży. Aktywna, zaangażowana, wykształcona – zasila szeregi organizacji, jest wybierana do zarządu. Zespół Pieśni i tańca Sokół – to kolebka polskości w Winnipegu, młodzież uczestnicząca w zespole i organizacji kultywuje tradycje i obyczaje polskie.

Sabina Giełwanowska była kiedyś prezenterką Radia ‘’Znad Wilii”, a słuchacze jedynej polskiej rozgłośni na Litwie jeszcze dzisiaj pamiętają jej aksamity głos oraz serdeczność. Sabina mieszka w Kanadzie od 2008 r., tam wyszła za mąż za znanego polonijnego radiowca Irka Lemansa. Pracuje obecnie w rozgłośni radiowej CKJS, gdzie prowadzi audycję w języku polskim. Poza tym Sabina współpracuje z polonijnym pismem ”Czas Związkowiec” oraz udziela się w niedzielnej szkółce, gdzie uczy języka polskiego.

PODCASTY I GALERIE