Rzeźby na Zielonym Moście znów obiektem sporów

Radzieckie rzeźby na Zielonym Moście ponownie obiektem dyskusji. Ostatecznie ich los ma być przesądzony jesienią – pisze dziennik "Lietuvos žinios".

BNS
Rzeźby na Zielonym Moście znów obiektem sporów

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Państwowa Komisja Dziedzictwa Kulturowego zorganizuje specjalną konferencję. Do dyskusji, która ma odbyć się na przełomie października i listopada, zostaną zaproszeni konserwatorzy zabytków, krytycy sztuki, historyki sztuki, artyści, przedstawiciele władz i społeczeństwa. Dyskusja będzie poświęcona kwestiom dziedzictwa kulturowego Litwy z czasów sowieckich oraz dzisiejszym realiom.

„Sądzę, że zostanie udowodnione, że zburzenia rzeźb na Zielonym Moście domaga się mniejszość. Większość opowiada się za tym, by pozostały one jako świadkowie naszego życia, jako część naszej kultury. Liczę na to” – mówi przewodnicząca Komisji Dziedzictwa Kulturowego Gražina Drėmaitė.

Od dłuższego czasu stołeczny samorząd nie może znaleźć chętnych do odrestaurowania rzeźb na Zielonym Moście. Pojawiają sie opinie, że wspomniane rzeźby – metalowych czerwonoarmistów, kołchoźników, robotników i studentów należy wykreślić z rejestru zabytków kultury.

PODCASTY I GALERIE