Rząd zatwierdził strategię rozwoju oświaty do 2022 roku

Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego rząd zatwierdził strategię rozwoju oświaty do 2022 roku, jak również zmiany w metodyce obliczania koszyczka ucznia oraz nowe zasady kompletowania klas, umożliwiające zachowanie szkół wiejskich nawet z małą liczbą uczniów.

Bożena Lenkiewicz
Rząd zatwierdził strategię rozwoju oświaty do 2022 roku

Józef Kwiatkowski poseł na Sejm RL oraz prezes Macierzy Szkolnej uważa, że to ważne decyzje, na którą szkoły czekały.

Józef Kwiatkowski

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej