Rząd wyznaczył reprezentantów do rad regionów

Rząd mianował swych przedstawicieli do regionalnych rad rozwoju. W radzie regionu wileńskiego reprezentantką gabinetu ministrów została Dorota Lewko.

BNS
Rząd wyznaczył reprezentantów do rad regionów

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

D. Lewko jest urzędniczką administracji rejonu wileńskiego z ramienia AWPL.

Regionalne rady rozwoju zatwierdzają plany rozwoju, decydują w sprawie projektów socjalnych i gospodarczych, wydają opinię na temat finansowania realizacji tych projektów oraz przygotowują propozycje dotyczące formowania i wcielania polityki regionalnej.

PODCASTY I GALERIE