Rząd omówi rozwój Wileńszczyzny

Podczas poniedziałkowej narady rząd omówi realizację środków skierowanych na zmniejszanie różnic społecznych i gospodarczych na wschodzie kraju, gdzie większość mieszkańców stanowią mniejszości narodowe.

BNS
Rząd omówi rozwój Wileńszczyzny

Fot. Joanna Bożerodska

W przygotowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawozdaniu wyróżniono kilka projektów, których realizacja się opóźnia. Na przykład Ministerstwo Kultury odmówiło sfinansowania renowacji dworu w Wilkiszkach (rejon solecznicki) i dworu w Glinciszkach (rejon wileński) ze środków Programu Inwestycji Państwowych, a Ministerstwo Środowiska nie wciągnęło projektu uporządkowania parku w Landwarowie na listę projektów państwowych. Finansowania nie przyznano także na uporządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci w rejonie solecznickim.

Tym niemniej większość przewidzianych przez rząd środków jest w trakcie realizacji lub już zostały wcielone w życie. Zaplanowano na przykład środki na dostosowanie byłego miasteczka wojskowego w Wisagini do celów przemysłu innowacyjnego. W projekcie Programu Inwestycji Państwowych znalazła się budowa budynku administracyjnego Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego, uporządkowanie parku regionalnego w Dziewieniszkach, modernizacja Szkoły Technologii i Biznesu w Dziewieniszkach, rekonstrukcja przejazdu kolejowego w Landwarowie.

Zatwierdzone jeszcze w styczniu środki rozwoju Litwy Południowo-Wschodniej zostały opracowane przez grupę roboczą, w której skład weszli przedstawiciele ministerstw, Kancelarii Rządu i pięciu samorządów.

PODCASTY I GALERIE