Rząd dąży do zmniejszenia nierówności społecznej i ekonomicznej we wschodniej Litwie

Rząd podejmie środki, które mają zmniejszyć nierówność społeczną i ekonomiczną mieszkańców na Litwie wschodniej, w większości zamieszkiwanej przez mniejszości narodowe. We środę Gabinet Ministrów zaakceptował projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

BNS
Rząd dąży do zmniejszenia nierówności społecznej i ekonomicznej we wschodniej Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

,,Kiedy stanąłem na czele rządu, odwiedziłem problematyczne regiony, gdzie zauważalna jest nierówność społeczna, gdzie w dużym stopniu mieszkają przedstawiciele mniejszości narodowych, jednak dotąd nie poświęcono tym regionom wystarczającej uwagi. Z mojej inicjatywy ministerstwa stworzyły program, zgodnie z którym nierówności społeczne będą eliminowane w rejonach trockim, solecznickim, święciańskim, wileńskim i wisagińskim. Mam nadzieję, że projekty zostaną wdrożone w życie już w tym roku’’ – agencji BNS powiedział premier Algirdas Butkevičius.

Zgodnie z założeniami, wyłonione w ramach konkursu projekty będą oceniane priorytetowo. Ponadto finansowane będą właśnie te projekty, które mają ogromne znaczenie dla regionu.

Konkretne ministerstwa oraz podwładne im instytucje będą zobowiązane poświęcić więcej uwagi tym pięciu samorządom.

PODCASTY I GALERIE