Rybak: Do zakończenia renowacji dworku w Jaszunach potrzebujemy 1,9 mln

Rady rozwoju regionu wileńskiego w skład którego wchodzi 8 samorządów, w tym miasto Wilno, zatwierdziła pierwsze dokumenty rozdysponowania pieniędzy unijnych na realizacje projektów w latach 2014-2020.

zw.lt
Rybak: Do zakończenia renowacji dworku w Jaszunach potrzebujemy 1,9 mln

Fot. Ewelina Mokrzecka

Najwięcej środków, bo aż 359 mln euro przypadło dla stolicy, siedem samorządów podstołecznych podzieli 127 mln euro.

Rejon solecznicki środki finansowe ma przeznaczyć m.in. na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą. ,,Mamy pozatwierdzane najbliższe projekty, przede wszystkim mamy kwotę w wysokości 11 mln na rozwój wody, czyli dostarczanie wody i odprowadzania ścieków. Mają powstać oczyszczalnie wody w Białej Wace, Dziewieniszkach, Jaszunach. Poza tym stacje odprowadzania żelaza z wody, co jest bardzo ważne” – dla Radia ”Znad Wilii” powiedział dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Józef Rybak.

Kolejnym priorytetem Samorządu Rejonu Solecznickiego jest rozwój infrastruktury dróg. Na razie nie wiadomo jednak, jakie środki zostaną na to przeznaczone. Ponadto samorząd ubiega się o zwiększenie kwoty na ochronę zabytków. ,,Finalizujemy sprawę Jaszun. Do zakończenia renowacji dworku potrzebujemy 1,9 mln” – podkreślił Rybak.

PODCASTY I GALERIE