Ruszyła pielgrzymka śladami Obremskiego:Poznajemy wiarę i uczymy się ją głosić

Z Turgiel wyruszyła pielgrzymka VII Piesza Pielgrzymka pt. „Wyznawajmy wiarę!“ śladami Księdza Prałata Józefa Obremskiego.

zw.lt

„Ważna jest forma modlitewna i to, że jednocześnie wychodzimy z kościołów, z zakrystii, ze szkół, z samorządów i idziemy głosząc Chrystusa. Uwielbiamy Boga, poznajemy wiarę i uczymy się ją głosić w naszej codzienności, podczas wakacji, w miejscu pracy” – powiedział ks. Wiktor Kudriaszow.

W niedzielę pątnicy dotrą do Mejszagoły, gdzie przez wiele lat ks. Jóżef Obremski piastował stanowisko proboszcza miejscowej parafii.

Fot. Joanna Bożerodska

„Zawsze są ważne przykłady wiary, przykłady dobroci, przykłady nadziei. Właśnie tacy ludzie pokazują, że można żyć dobrze i prawidłowo. (…) Przykład świętej pamięci Józefa Obremskiego, prałata i patriarchy Wileńszczyzny jest czymś bardzo ważnym” – podkreślił ks. Kudriaszow.

Motywem przewodnim tegorocznej pielgrzymki jest „Wyznawajmy wiarę”. „To są tylko dwa słowa, ale bardzo ważne. Wyznawać wiarę jest trudno. W kościele, na pielgrzymce jest łatwiej, ale kiedy musisz powiedzieć, że jesteś wierzącym, to niestety dzisiaj za takie słowa możesz dostać po głowie. Trzeba pamiętać, że wiara to dar” – wytłumaczył ks. Kudriaszow.

Fot. Joanna Bożerodska

Józef Obrembski urodził się w ziemi łomżyńskiej. Do Wilna przybył na studia przed II wojną światową. 12 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie.. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. W 2008 otrzymał z rąk ambasadora Janusza Skolimowskiego pierwszą na Litwie Kartę Polaka. 19 marca 2007 Szkole Średniej w Mejszagole uroczyście nadano imię ks. Józefa Obrembskiego

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej