Ruszają zapisy do przedszkoli

Jak co roku, w drugi poniedziałek stycznia od godz. 00:00 ruszy rejestracja do grup przedszkolnych w Wilnie.

zw.lt
Ruszają zapisy do przedszkoli

Fot. Gabriela Szatrowskaja

Rejestracji można dokonać w siedzibie wileńskiego samorządu albo przez internet, na stronie www.vilnius.lt → Prisijungti → Mano meniu → Švietimas → Mano darželis. Rejestracja potrwa do 30 kwietnia.

Przy formowaniu grup przedszkolnych pierwszeństwo będzie obowiązywało tylko w tym przypadku, jeżeli miejsce zamieszkania dziecka jest zadeklarowane na terytorium, do którego będzie przypisane przedszkole. Zgodnie z pierwszym kryterium pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin wychowujących troje i więcej potomstwa. Drugie kryterium przewiduje pierwszeństwo dla dzieci, których brat lub siostra już uczęszcza do danej placówki. Trzecie kryterium daje prawo pierwszeństwa dzieciom, które wychowuje jedno z rodziców, czwarte – dzieciom, których jedno z rodziców ma nie więcej niż 40 proc. zdolności do pracy, piąte – jeżeli jeden z rodziców pobiera naukę w szkole średniej na terenie stolicy. Kryteria pierwszeństwa mogą być sumowane i są równoważne.

Jeżeli dziecko nie ma prawa pierwszeństwa, listy w przedszkolach będą tworzone według daty złożenia podania. Priorytetowo traktowane będą dzieci, zameldowane na terenie przydzielonym do danej placówki, następnie dzieci zameldowane na terenie nie przydzielonym do danego przedszkola, wreszcie dzieci zameldowane w innych samorządach.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

PODCASTY I GALERIE