Rozwój urbanistyczny Niemenczyna

Władze Niemenczyna wspólnie z sołtysami i architektem omawiają koncepcję rozwoju urbanistycznego miasta.

zw.lt
Rozwój urbanistyczny Niemenczyna

Fot. Ewelina Mokrzecka

Starosta Niemczyna Mieczysław Borusewicz wskazuje, że podstawowym celem koncepcji jest zachowanie najstarszych budynków miasta przy ulicy Kościelnej i Święciańskiej.

Koncepcja rozwoju urbanistycznego Niemenczyna przewiduje też utworzenie placu centralnego, którego teraz w mieście nie ma. ,,Miasto Niemenczyn takiego centralnego nie ma i zawsze borykamy się z problemem podczas przeprowadzania różnych imprez” – dla Radia ”Znad Wilii” powiedział Borusewicz. W projekcie przewidziano, że stara fontanna oraz garaż z cegły, które się znajdują między starostwem miasta i ulicą Lauko zostaną zburzone i w tym miejscu powstanie plac centralny miasta.

Władze Niemenczyna chcą też zachować budynek starej synagogi, który przylega do obecnie nie zagospodarowanego budynku starostwa.

PODCASTY I GALERIE