Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, dotyczącego twórczości Juliana Tuwima

Agnieszka Frączek, autorka książek, odwiedziła Wilno 6 listopada, aby przybliżyć dzieciom postać Juliana Tuwima oraz swoją najnowszą książkę „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”. W trakcie spotkania i warsztatów z gościem sala Domu Kultury Polskiej w Wilnie stała się również wystawą prac nadesłanych na konkurs.

zw.lt

Organizatorzy konkursu podkreślali, że zostało nadesłanych tak dużo prac konkursowych, że nie wszystkie udało się wystawić w Domu Kultury Polskiej. Ogółem na konkurs przyszło ponad 200 rysunków.

Autorka wyróżniła 17 rysunków i obrazów. W wywiadzie dla Radia Znad Wilii Agnieszka Frączek powiedziała: „Rysunki pokazują , że dzieci znają twórczość Tuwima. Najczęściej ilustrowana była „Lokomotywa”. Ale nie tylko. Pojawia się „Rzepka”, pojawiają się okulary pana Hilarego – w różnych odsłonach. I pojawia się „Słoń Trąbalski”, bo nie obyłoby się bez „Słonia Trąbalskiego.” I inne teksty również, choć nie z taką częstotliwością. Dzieci używały różnych środków wyrazu: były obrazki malowane kredką, pędzlem, były też wydzieranki, były ilustracje, które tworzyły formy z plasteliny”.

„Naprawdę dużo bardzo różnych, ciekawych form. Pamiętam doskonale taką pracę, na której została przedstawiona „Lokomotywa” i wszystkie wagoniki, zgodnie z tym, co Tuwim napisał w swoim wierszu – wagoniki, łącznie z zawartością. Czyli były tam wszystkie postacie, które wymienił Tuwim i wszystkie przedmioty, które on wymienił. Bardzo szczegółowa, czasochłonna i interesująca praca” – podkreśliła Agnieszka Frączek.

Osoby wyróżnione w konkursie plastycznym zostały nagrodzone książką Agnieszki Frączek „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”. Autorka wybrała prace następujących uczniów: Ewy Zakrzewskiej( kl.2, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie), Kamili Julii Kożniewskiej (kl. 2a, Szkoła Średnia im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze), Agnieszki Kowalewskiej (kl.4, Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach), Adama Lickunusa (Szkoła-Przedszkole „Malowany latawiec” w Wojdatach), Daniela Filipowicza ( kl. 3, Szkoła Podstawowa w Szumsku), Szymona Jankowskiego (kl.5, Szkoła Średnia im. S. Kostki w Pobrzeziu), Augustyny Drukaite (kl.4, Szkoła Średnia im. S. Kostki w Pobrzeziu), Sabiny Jankowskiej (kl.5, Szkoła Średnia im. S. Kostki w Pobrzeziu), Justyny Janczewskiej (kl.3, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie), Adriany Trofimowej (kl.3a, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie), Roberta Jancza ( kl.3, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie), Edwarda Smolakowa (kl.3, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie), Patrycji Rynkiewicziutie (kl.3, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie), Kamili Wojnicz (kl.2, Szkoła Średnia w Bezdanach), Glorii Targońskiej (kl.4c, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, filia im. A. Wiwulskiego), Emilii Kuncewicz (kl. 3c, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego), Eweliny Osipowicz (8 lat, Szkoła –Przedszkole „Malowany latawiec” w Wojdatach).

W konkursie wzięli udział uczniowie następujących szkół: Szkoła Podstawowa na Lipówce, Szkoła Średnia im. Jachima Lelewela w Wilnie, Szkoła Średnia im. Jachima Lelewela w Wilnie filia A. Wiwulskiego, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach, Szkoła Średnia im. Sz.Konarskiego w Wilnie, Szkoła Podstawowa w Szumsku, Szkoła Średnia im. S. Kostki w Pobrzeziu , Szkoła Średnia im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Szkoła Średnia w Rukojniach, Szkoła Średnia im. J. Kraszewskiego w Wilnie, Szkoła – Centrum Wielofunkcyjne w Wersoce, Jerozolimska Szkoła Średnia w Wilnie, Szkoła –Przedszkole „Malowany latawiec” w Wojdatach.

Konkurs zainicjował Sebastian Nowakowski (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).

Spotkanie z pisarką Agnieszką Frączek zorganizowali: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Radio Znad Wilii, Fundacja Małego Księcia-Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej