Rozpoczynają się prace przy budowie filii UwB w Wilnie

Uniwersytet w Białymstoku uzyskał pozwolenie na budowę swojej filii w Wilnie i rozpoczynają się prace budowlane. W Wilnie od 2007 roku działa wydział ekonomiczno-informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Wydział ma budynek, ale jest on w złym stanie technicznym, stąd decyzja o budowie nowego. Przetarg, w którym wybrano litewską spółkę, udało się rozstrzygnąć w ubiegłym roku; uczelnia czekała na uzyskanie pozwolenia na budowę.

PAP
Rozpoczynają się prace przy budowie filii UwB w Wilnie

fot. domena publiczna

„Udało nam się uzyskać pozwolenie na budowę budynku filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie” – poinformowała rzeczniczka uczelni Katarzyna Dziedzik. Powiedziała, że pierwsze prace, porządkowanie terenu, już się rozpoczęły.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonų 22 w Wilnie wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu. Koncepcja zabudowy jest gotowa; ma to być czterokondygnacyjny budynek z mansardą i piwnicą o powierzchni nieco ponad 3,1 tys. m². Budynek – jak podała Dziedzik – ma być gotowy w drugiej połowie 2024 roku.

Teren przeznaczony pod inwestycję ma ok. 1,4 tys. m². Jak poinformowała Dziedzik, kilka tygodni temu uczelnia zdecydowała się o nabyciu tego terenu, który wcześniej dzierżawiła.

Filia w Wilnie od początku miała problemy lokalowe, zajęcia odbywały się w wynajmowanych pomieszczeniach w kilku miejscach w Wilnie, co – jak zaznacza uczelnia – nie gwarantowało należytego komfortu studentom i pracownikom, oznaczało też dodatkowe wydatki dla uniwersytetu. Budynek, w którym będzie się mieściła siedziba filii, należy do UwB od 2008 roku. Na rzecz wileńskiej filii przekazała go organizacja wspierająca rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis.

Budowa będzie finansowana ze środków własnych uczelni oraz dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 29 mln PLN.

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. W wileńskiej filii UwB studenci kształcą się na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce; są to studia licencjackie. Od 2014 roku uruchomiono też studia II stopnia na kierunku ekonomia. Jak informuje uczelnia, do tej pory studia w wileńskiej filii ukończyło ponad 840 absolwentów.

PODCASTY I GALERIE