Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój aktywnej turystyki promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych”

W celu podniesienia atrakcyjności turystyki przygranicznej i promowania zainteresowania społeczeństwa aktywną turystyką, a jednocześnie zwrócenia uwagi na dziedzictwo przyrodnicze, Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z głównym partnerem projektu Korycinem (Polska) rozpoczął realizację projektu „Rozwój turystyki aktywnej promujący dziedzictwo terenów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314). Projekt jest realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Litwy i Polski Interreg V-A.

vrsa.lt
Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój aktywnej turystyki promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych”

W sierpniu 2020 r. gmina Korycin podpisała umowę w sprawie realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314) z instytucją wdrażającą litewsko-polski program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A.

Łączna wartość projektu realizowanego wspólnie przez partnerów projektu – gminę Korycin i Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego – to ponad 510 tys. euro, z czego 85 proc. tj.  ponad 433,6 tys. euro, wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, partnerzy projektu muszą wnieść wkład w wysokości 15 proc. własnych funduszy.

Celem projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” jest podniesienie atrakcyjności ruchu turystycznego na terenach przygranicznych poprzez wspieranie i promocję turystyki aktywnej związanej z dziedzictwem przyrodniczym. Aby osiągnąć ten cel, działania projektu są ukierunkowane na rozwój infrastruktury turystycznej i turystyki aktywnej na rzece Kumiałce w Korycinie, utworzenie zrównoważonej sieci turystyki aktywnej.

W trakcie realizacji projektu jest planowany również zakup sprzętu do turystyki aktywnej (sprzęt do przygotowania tras narciarskich, armatki śnieżne, narty, kijki narciarskie, buty narciarskie, kijki do nordic walkingu, rowery, namioty dla imprez) dla Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Ponadto projekt przewiduje organizację wspólnych imprez, seminarów, wizyt i szkoleń promujących rozwój aktywnej turystyki.

Czas realizacji projektu: od 2021-03-01 do 2022-12-31.4

PODCASTY I GALERIE