Rozpoczęły się elektroniczne wybory sołtysów rej. wileńskiego

2 października ruszyło głosowanie internetowe w wyborach sołtysów Samorządu Rejonu Wileńskiego na kadencję 2023-2027. Samorząd zaprasza mieszkańców do 6 października godz. 15.00 głosować elektronicznie na swoich sołtysów i wybrać aktywnych przedstawicieli, którzy będą reprezentować interesy społeczności.

vrsa.lt
Rozpoczęły się elektroniczne wybory sołtysów rej. wileńskiego

W sumie na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego jest 158 sołectw. Sołtysi zostaną wybrani w 154 sołectwach. Kandydaci na sołtysów nie zostali zgłoszeni w sołectwach Bendorėliai, Klonówka i Pikuciszki gminy Awiżenie oraz w Pakalniszkach gminy Niemież. Wybory nie odbędą się także w starostwie Giłuże gminy Awiżenie, gdyż sołtys Giłuży został wybrany niecały rok temu przed wyborami do rady samorządu.

Otrzymano ponad 250 propozycji na kandydatów. Pełną listę wraz z prezentacjami kandydatów można znaleźć pod linkiem: https://www.vrsa.lt/kandidatai2023

Sołtys – osoba wybrana przez społeczność, która reprezentuje interesy mieszkańców w gminie, instytucjach samorządowych lub instytucjach państwowych. Sołtys pracuje na zasadach społecznych. Jest wybierany na 4-letnią kadencję.

Jak głosować przez Internet?

Na stronie internetowej samorządu www.vrsa.lt/balsavimas należy dokonać identyfikacji poprzez Elektroniczną Bramę Rządową. Po zalogowaniu będą widoczne kandydatury wytypowanych kandydatów lub kandydata, w sołectwie według zadeklarowanego miejsca zamieszkania. Głos można oddać tylko na jedną osobę i tylko raz.

Jeżeli po zalogowaniu nie widzisz przynależnego Ci sołectwa, możliwe, że:

  • twoje miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane na terenie samorządu rejonu wileńskiego. Nie możesz głosować;
  • zadeklarowałeś miejsce zamieszkania z terenu innego samorządu na teren samorządu rejonu wileńskiego po 3 sierpnia 2023 roku. Nie możesz głosować*;
  • jesteś wciągnięty w ewidencję osób, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania w samorządzie rejonu wileńskiego. W takim przypadku głosować można wyłącznie fizycznie w wyznaczonym dniu – w swojej gminie, w której faktycznie mieszkasz. Samorząd prosi o kontakt z urzędem gminy;
  • nie masz dokładnego adresu, a osiedle jest podzielone na kilka sołectw. W takim przypadku głosować można wyłącznie osobiście – w wyznaczonym dniu w swojej gminie.
  • Jeśli widzisz inne sołectwo niż to, w którym aktualnie mieszkasz, możliwe, że po 3 sierpnia 2023 roku zmieniłeś miejsce zamieszkania na terenie samorządu rejonu wileńskiego. W takim przypadku głosować można wyłącznie fizycznie – w swojej gminie, w której aktualnie mieszkasz. Skontaktuj się z urzędem gminy.

Głosowanie w gminie

Na sołtysów będzie można głosować także w gminach swojego miejsca zamieszkania w wyznaczonym dniu według harmonogramu 9-13 października 2023 roku. Podczas głosowania w gminie konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości. Prawo głosu mają wyłącznie pełnoletni mieszkańcy samorządu rejonu wileńskiego.

Głosować można tylko raz – przez Internet lub fizycznie w gminie. Wybory uważa się za zrealizowane, jeżeli został zarejestrowany co najmniej jeden kandydat na sołtysa i w wyborach wzięło udział co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do wybierania sołtysa.

Jeżeli sołtysi nie zostaną wybrani we wszystkich sołectwach, przeprowadzane zostaną powtórne wybory na pozostałe wolne miejsca.

Jeżeli wybory się nie odbędą, powtórne wybory organizuje się nie później niż 2 miesiące później.

PODCASTY I GALERIE