Rozpoczęła się konferencja o wybitnym krajoznawcy i poecie z Wileńszczyzny, Czesławie Jankowskim

We czwartek rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa "Czesław Jankowski (1857-1929) – między „tutejszością” a europejskością", poświęconą 160. rocznicy urodzin tego poety, publicysty, tłumacza, krytyka literackiego i teatralnego.

zw.lt

„Przyznam, że niewiele wiem o Czesławie Jankowskim. Wydaje mi się że nie jestem w tym sama i szerszy krąg osób powinien poznać tę osobowość, oraz tematy, które będą poruszane podczas dzisiejszej konferencji. Wiem, że to co chcecie powiedzieć, jest bardzo ważne dla polsko-litewskiej społeczności Litwy i nie tylko. Jest to podstawa naszego wspólnego dorobku kulturowego”- podczas inauguracji powiedziała Dziekan Wydziału Filologicznego Prof. dr. Meilutė Ramonienė.

„Często dyskusje polityczne o sprawach polsko-litewskich schodzą na bezdroża, czego przyczyną nieraz jest słaba znajomość tego wspólnego dorobku, tego co nas łączy. Szczególnie zapraszam do tego, żeby to, co będzie omawiane podczas konferencji, trafiło do szerszego społeczeństwa, żeby ta wiedza nie pozostawała tylko w środowisku akademickim. To nasze wspólne bogactwo”- powiedziała Dziekan Wydziału Filologicznego uniwersytetu Wileńskiego.

Celem konferencji jest między innymi ocalenie od zapomnienia dorobku bardzo zróżnicowanej twórczości Jankowskiego. Uczestnicy konferencji odwiedzą też cmentarz na Rossie, gdzie złożą kwiaty na grobie Czesława Jankowskiego oraz odwiedzą Borejkowszczyznę i znajdujące się tam Muzeum Władysława Syrokomli. Odbędzie się też wycieczka do rezydencji Prezydent Republiki Litewskiej (dawnego Pałacu Biskupiego/ Pałacu Reprezentacyjnego RP).

„To wielki zaszczyt być na otwarciu konferencji w tym historycznym Uniwersytecie Wileńskim. Niezwykle ważne dla stosunków między naszymi narodami, dla naszej własnej kultury i narodów z którymi wspólnie tworzymy historię, jest podstawa naukowa i wzajemne zrozumienie, które płynie stąd, że celem naukowca jest dochodzenie do prawdy i dzielenie się tą prawdą z innymi”- do uczestników konferencji i gości we czwartek zwróciła się Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

“Jeżeli chodzi o temat konferencji, “Między “tutejszością” a europejskością”, jest to temat, który my ciągle omawiamy i między sobą, i z naszymi sąsiadami Litwinami. Tego typu konferencje dodają nam dużo argumentów do coraz lepszego porozumienia między Litwą a Polską”- powiedziała Ambasador.

Czesław Jankowski (ur. 9 grudnia 1857 w Oszmianie, zm. 6 października 1929 w Wilnie) – polski poeta, krytyk, publicysta, historyk, krajoznawca, działacz społeczny. Mieszkał i pracował głównie w Wilnie, rzadziej w Warszawie. Pisał pod pseudonimami: Czesław, Litwin. W 1906 roku uzyskał mandat Dumy. Od 1907 roku był redaktorem wileńskiego Głosu Polskiego. Współpracował z wileńskimi konserwatystami. Jest autorem m.in. przekładu sekwencji Stabat Mater dolorosa, wykorzystanego w sławnym opracowaniu muzycznym Karola Szymanowskiego – przekład ten błędnie bywa przypisywany Józefowi Jankowskiemu. Był wieloletnim prezesem syndykatu dziennikarzy wileńskim.

Został pochowany na wileńskim cmentarzu na Rossie, gdzie 6 października 1933 został odsłonięty pomnik nagrobny autorstwa rzeźbiarza Bolesława Bałzukiewicza. Niektóre z jego publikacji to „Wilno w legendzie” (1928), „Fundacja żemłosławska w województwie wileńskiem” (1926), „Z dnia na dzień” (1923), „Naród polski i jego ojczyzna” (1914), „W ciągu dwóch lat…: przyczynek do dziejów prasy polskiej na Litwie” (1908), „Powiat oszmiański” (1896 – 1900) i in.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej