Rozpoczęła się konferencja naukowa UwB w Wilnie

We czwartek rozpoczęła się XVI Międzynarodową Konferencję Naukową na temat "Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym", zorganizowana przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja odbywająca się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie potrwa również w piątek.

zw.lt

Konferencja ma umożliwić prezentację i dyskusję na temat relacji pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi a publicznym interesem finansowym. Istotnym elementem Konferencji będzie także Seminarium dla Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki związane z prezentacją referatów i dyskusją nad nimi, któremu będzie towarzyszył konkurs na najlepsze artykuły i prezentacje. Owocem Konferencji będzie monografia pokonferencyjna wydana w języku angielskim, którą będziemy starać się zindeksować w Web of Science.

XVI Międzynarodowa Konferencja Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego jest organizowana przez wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej