Rozpoczął się finał XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Dzisiaj na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym rozpoczął się finał XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Ewelina Mokrzecka
Rozpoczął się finał XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Fot. Joanna Bożerodska

W tym roku udział w eliminacjach bierze 31 uczniów klas 11-12, zwycięzców olimpiad miejskich i rejonowych. ,,Tendencje się nie zmieniają. Każdego roku udział w olimpiadzie bierze około 30-35 osób. Nie można zatem mówić, że jest jakaś tendencja zniżkowa czy odwrotnie” – zw.lt powiedziała przewodnicząca komisji oceniającej, wykładowczyni Uniwersytetu Edukologicznego dr Irena Masojć.

Tematyka tegorocznej olimpiady wiąże się z ”Trylogią” Henryka Sienkiewicza, gdyż w 2016 roku przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza oraz z twórczością Stanisława Barańczaka. ,,Tradycją jest, że jeden temat wiąże się z rocznicą, a drugi ma być koniecznie poświęcony współczesnemu zjawisku w literaturze polskiej” – wytłumaczyła Masojć.

Połamania piór życzyli uczestnikom dziekan Fakultetu Filologii prof. dr Gintautas Kundrotas, kadra naukowa Uniwersytetu Edukologicznego, wiceprzewodnicząca prezydium Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, metodyk Dina Mackevič z Litewskiego Centrum Kształcenia Nieformalnego Uczniów oraz przedstawicielka Ministerstwa Oświaty i Nauki Ona Čepulėnienė.

Dzisiaj uczestnicy zmierzą się z częścią pisemną, jutro na uczniów czekają eliminacje ustne. W piątek (18 marca) w Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace odbędzie się uroczyste zakończenie olimpiady i wręczenie nagród laureatom.

Tematy prac pisemnych:

Tematy rozprawek:

1. ,,Przez ojczyznę – do ludzkości” (H. Sienkiewicz). Wartości narodowe i uniwersalne w wybranych utworach literatury polskiej
2. ,,To wszystko dookoła, co się szczelnie otacza nie czując twego bólu, jest to tak zwany świat” (S. Barańczak). Doświadczenie samotności i bólu egzystencjalnego w wybranych utworach literackich.
3. ,,Za książką kryje się autor” (J. Iwaszkiewicz). Omów na wybranych przykładach różne sposoby wykorzystywania własnej biografii w dziełach twórców XIX i XX wieku

Interpretacje:

4. Interpretacja wiersza J. Lechonia ,,Sejm”.
5. Interpretacja porównawcza wiersza S. Barańczaka ,,Czas skończyć z takimi” i fragmentu A. Mickiewicza ,,Dziady”.
6. Interpretacja fragmentu powieści T. Konwickiego ,,Bohiń”.

PODCASTY I GALERIE