Rozbudowa linii oświetleniowych w rejonie solecznickim

W ostatnich latach prowadzono intensywne działania na rzecz rozbudowy linii oświetleniowych w rejonie solecznickich. W latach 2010-2013 na ten cel przeznaczono 450 tys. litów. Nowe systemy oświetleniowe pojawiły się w 11 wsiach i na 11 ulicach.

salcininkai.lt
Rozbudowa linii oświetleniowych w rejonie solecznickim

Fot. salcininkai.lt

W roku 2014 na listę nowo powstałych systemów oświetleniowych wpisano linie oświetleniowe przy ul. Nowej w Jaszunach, we wsi Obały (gm. kamionska), we wsi Naniszki (gm. koleśnicka), we wsi Jurgielany (gm. dziewieniska), we wsi Nowokuńce (gm. podborska), we wsi Ragożyszki (gm. solecznicka), we wsi Szudajnie (gm. poszkańska).

Mimo wysokich kosztów, w trosce o dobro mieszkańców w ostatnich latach zostały urządzone linie oświetleniowe we wsiach, gdzie liczba mieszkańców czasami nie przekracza nawet 50 osób.

Aktualnie w rejonie solecznickim uliczne oświetlenie znajduje się w 84 miejscowościach. Każdego roku na oświetlenie ulic z budżetu samorządu przeznacza się około 300 tys. litów.

PODCASTY I GALERIE