Rostkowska: Polscy uczniowie na Litwie mają prawo korzystać ze wszystkich praw

Minister edukacji RP Joanna Kluzik-Rostkowska napisała list w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie.

zw.lt
Rostkowska: Polscy uczniowie na Litwie mają prawo korzystać ze wszystkich praw

Fot. Wikipedia

„Polscy uczniowie na Litwie mają prawo korzystać ze wszystkich praw przysługujących mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej” – napisała w czwartek (3 września) Joanna Kluzik-Rostkowska w liście do rodziców uczniów szkół polskich na Litwie.

Szefowa MEN podziela niepokój rodziców związany z sytuacją w jakiej znalazły się ich dzieci i systematycznie pogarszającą się atmosferę wokół polskich szkół na Litwie.

Rząd litewski postanowił ujednolicić naukę i egzamin z języka litewskiego. W konsekwencji uczniowie uczęszczający do szkół mniejszości polskiej musieliby nadrobić setki godzin.

Obawy Polaków budzą wprowadzone przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej rozwiązania dotyczące m.in. ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego dla szkół z litewskim i nielitewskim językiem nauczania, akredytacji dla szkół gimnazjalnych, a także dopuszczające likwidację szkół z polskim językiem nauczania.

Przeciwko przepisom wprowadzającym te zmiany podpisało się 60 tys. osób.

„Dotarły do mnie informacje o losie wileńskich szkół: im. Sz. Konarskiego, im. J. Lelewela, im. Wł. Syrokomli, w Leszczyniakach i w Jerozolimce” – pisze Joanna Kluzik-Rostkowska. „Ta sytuacja daleko odbiega od standardów wyznaczonych przez Unię Europejską i Radę Europy” – dodaje.

Szefowa MEN przypomina, że w środę (2 września) wystosowała pismo do Audrone Pitreniene, Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej z prośbą o ponowne rozpatrzenie postulatów rodziców uczniów szkół polskich na Litwie.

„Mój przedstawiciel jest gotowy, by w najbliższych dniach złożyć wizytę w Wilnie i spotkać się z Państwem” – pisze minister edukacji.

PODCASTY I GALERIE