Rosjanie bardziej zdecydowani bronić Litwy niż Polacy

Prawie 60 procent litewskich Polaków byłoby gotowych bronić Litwy. Wskazują na to wyniki sondażu przeprowadzonego na zamówienie Centrum Studiów Europy Wschodniej przez spółkę Baltijos Tyrimai.

zw.lt
Rosjanie bardziej zdecydowani bronić Litwy niż Polacy

Fot. Joanna Bożerodska

Baltijos tyrimai/Gallup w dniach 27 czerwca – 12 lipca prowadziła sondaż w Wilnie, rejonie wileńskim, Wisagini, Solecznikach i Kłajpedzie, gdzie mieszka najwięcej przedstawicieli mniejszości narodowych. W sondażu wzięło udział 500 Polaków, Rosjan i innych mniejszości narodowych w wieku 18-74 lat.

Na stwierdzenie: „Gdyby Litwa została zaatakowana, jej obywatele broniliby kraju”, pozytywnie odpowiedziało 59,9 proc. osób, które skończyły szkoły z polskim językiem nauczania i 65 proc. osób po szkołach z rosyjskim językiem nauczania.

Najwięcej wątpliwości w kwestii obrony Litwy mieli mieszkańcy rejonów wileńskiego i solecznickiego. Tutaj z przytoczonym wyżej stwierdzeniem na temat bronienia kraju przez obywateli raczej zgodziło się 42 proc., a całkowicie zgodziło się 8 proc. ankietowanych.

Tymczasem w Wisagini, gdzie absolutną większość mieszkańców stanowią Rosjanie, 51,8 proc. raczej zgadza się, a 21,7 proc. całkowicie zgadza się ze stwierdzeniem, że obywatele Litwy broniliby swego kraju w przypadku napaści.

35,5 proc. osób, które skończyły polskie szkoły, poparło stwierdzenie, że mniejszości narodowe nie są lojalne wobec Litwy. Wśród absolwentów szkół rosyjskich odsetek ten wynosił 32,4 proc., szkół rosyjskich – 26,5 proc.

Na pytanie, czy popierają tezę prezydenta Władimira Putina, że rozpad Związku Radzieckiego był największą katastrofą geopolityczną, pozytywnie odpowiedziało 43 procent mniejszości polskiej. Aneksję Krymu przez Rosję popiera prawie 40 procent litewskich Polaków i 65 procent litewskich Rosjan.

Zdaniem Linasa Kojaly, dyrektora Centrum Studiów Europy Wschodniej, wyraźnie widoczna jest tendencja, że im bardziej grupy społeczne są zintegrowane z państwem, tym z większym optymizmem zapatrują się na takie kwestie, jak obrona kraju. Linas Kojala będzie jutro gościem „Salonu Politycznego” Radia Znad Wilii o 8.15.

PODCASTY I GALERIE