Rok szkolny: Komu przysługuje pokrycie kosztów wyprawki oraz bezpłatne obiady?

Przypominamy rodzicom, że samorządy na Litwie przewidują pokrycie niektórych kosztów, związanych z uczęszczaniem dzieci do szkoły. W tym momencie najbardziej aktualne jest pokrycie kosztów związanych z 1 września oraz zapewnienie bezpłatnych obiadów w szkole.

BNS
Rok szkolny: Komu przysługuje pokrycie kosztów wyprawki oraz bezpłatne obiady?

Fot. Joanna Bożerodska

Dziecku przysługują bezpłatne obiady oraz pokrycie kosztów wyprawki, jeżeli średnie dochody na jednego członka rodziny są mniejsze niż 153 euro miesięcznie. Jednak po zbadaniu warunków życia rodziny, bezpłatne obiady mogą być przeznaczone również w innych sytuacjach (np. w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, rodziny wielodzietne itd.), nawet jeżeli dochody są nieco większe.

Do 5 października można składać podania do samorządu z prośbą o pokrycie kosztów z wiązanych z wyprawką szkolną. W tym roku pokrycie kosztów wyprawki wynosi 57 euro (w ubiegłym roku- 45,6 euro).

Podanie z prośbą o przyznanie bezpłatnych obiadów można składać w ciągu całego roku.

Do każdego typu podania trzeba załączyć zaświadczenia o dochodach rodziny przez ostatnie trzy miesiące, albo tylko za ostatni miesiąc, jeżeli sytuacja materialna lub matrymonialna uległa zmianie. Składający podanie powinni również poinformować o otrzymywanych rentach socjalnych.

W tym roku jest planowane przydzielenie bezpłatnych obiadów dla 68 tys. dzieci, zaś z pokrycia kosztów wyprawek ma skorzystać 62 tys. uczni.

Pracownicy samorządów zachęcają osoby zainteresowane do jak najszybszego składania podań.

PODCASTY I GALERIE