Rok 2018 – Rokiem Matki Bożej Trockiej?

Grupa posłów zaproponowała, aby rok 2018 ogłosić Rokiem 300-lecia koronacji obrazu  Matki Boskiej Trockiej - Patronki Litwy. Inicjatorzy pomysłu twierdzą, że koronacja obrazu „miała wpływ na proces tworzenia państwowości Litwy”.

BNS
Rok 2018 – Rokiem Matki Bożej Trockiej?

Fot. D. Buinickaite

Odpowiedni projekt został zarejestrowany przez grupę składającą się z 20 posłów wśród których znaleźli się przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša oraz starosta frakcji AWPL-ZCHR Rita Tamašunienė. Swymi podpisami inicjatywę wsparli również inni członkowie polskiej frakcji: Jarosław Narkiewicz, Michał Mackiewicz, Czesław Olszewski. Pomysł poparł również wiceprzewodniczący Związku Chłopów i Zielonych Polak Tomas Tomilinas.

Projekt zakłada powołanie komisji, która do 1 lipca 2017 ma przygotować plan obchodów 300-lecia koronacji. W uzasadnieniu napisano, że obraz Matki Boskiej „był szanowany nie tylko przez katolików, ale również przez prawosławnych oraz przez miejscowych muzułmanów. Jest częścią naszej historii oraz teraźniejszości”.

W 2018 będzie obchodzony 300 jubileusz koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej – Patronki Litwy, prawdopodobnie podarowanego dla Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda przez cesarza Bizancjum Emanuela II Paleologa (1391-1425).

4 września 1718 r. obraz Trockiej Madonny został uroczyście ukoronowany złotymi koronami, ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI. Była to pierwsza w Wielkim Księstwie Litewskim i druga w Rzeczpospolitej – po Jasnogórskim Wizerunku – koronacja.

Od tej chwili Maryja z Trok była uważana za patronkę Litwy, a jej kopie rozpowszechniły się na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Koronacji dokonał  biskup wileńskiKonstanty Kazimierz Brzostowski. Przed trockim obrazem Matki Bożej modlili się: Stefan Czarniecki, król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski.

Ikona, zwana Nicopeia (Zwycięska), przedstawia tronującą Maryję, prawą ręką podtrzymującą siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Trockiej Maryi wyróżnia bizantyjski styl obrazowania i pisania ikon. Można dostrzec na nim także rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego.

PODCASTY I GALERIE