Rok 2018 ogłoszony Rokiem Matki Boskiej Trockiej

Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Matki Boskiej Trockiej. W przyszłym roku przypada 300. rocznica koronacji tego obrazu.

zw.lt
Rok 2018 ogłoszony Rokiem Matki Boskiej Trockiej

Fot. D. Buinickaitė

Za tym postanowieniem głosowało 84 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwko. 300-lecie koronacji obrazu będzie okazją, by „ten znaczący i wzniosły jubileusz uczcić w działalności poznawczej, kulturowej, edukacyjnej, pielgrzymkowej i turystycznej” – napisano w komunikacie Sejmu.

Słynący łaskami cudowny obraz był pierwszym w Wielkim Księstwie Litewskim, który został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przekazanymi przez papieża Klemensa XI. Stało się to niecały rok po koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od tej chwili Maryja z Trok była uważana za patronkę Litwy, a jej kopie rozpowszechniły się na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Koronacji dokonał biskup wileńskiKonstanty Kazimierz Brzostowski. Przed trockim obrazem Matki Bożej modlili się: Stefan Czarniecki, król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski.

Posłowie wystąpili także z propozycją przygotowaia i zatwierdzenia do 1 czerwca planu obchodów 300. rocznicy koronacji obrazu i przyznanie środków budżetowych na realizację programu ku czci Matki Boskiej Trockiej.

Odpowiedni projekt został zarejestrowany przez grupę składającą się z 20 posłów wśród których znaleźli się przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša oraz starosta frakcji AWPL-ZCHR Rita Tamašunienė. Pomysłodawcą ogłoszenia roku 2018 Rokiem Matki Boskiej Trockiej był poseł Jarosław Narkiewicz. Swymi podpisami inicjatywę wsparli również inni członkowie polskiej frakcji Michał Mackiewicz oraz Czesław Olszewski. Pomysł poparł również wiceprzewodniczący Związku Chłopów i Zielonych Polak Tomas Tomilinas.

PODCASTY I GALERIE